Εικόνα από Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων

Συγγραφέας: Λαλούμης Δημήτρης
ISBN: 9786185062217
Με βάση το σκεπτικό ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο της κάθε τουριστικής επιχείρησης είναι οι εργαζόμενοι σ΄ αυτήν, η επιστημονική "Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων", είναι το πλέον σημαντικό στοιχείο για την επιβίωσή τους μέσα σε μία αγορά που συνεχώς μεταβάλλεται.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η Διαχείριση είναι ένα πρόσφατα επιστημονικοποιημένο θέμα, που έχει ηλικία μόλις ενός αιώνα. Η σημασία της Διαχείρισης του Προσωπικού είναι τεράστια, διότι έχει απεριόριστες πολιτικές προεκτάσεις, εμπεριέχει περιβαλλοντικά θέματα, είναι υπεύθυνη για τα οικονομικά αποτελέσματα και την μακροβιότητα των επιχειρήσεων και ασχολείται με θέματα που αφορούν την αμοιβή των εργαζομένων και κατά συνέπεια την ανθρώπινη ευημερία. Πέρα από την ιστορική προσέγγιση του θέματος και την ανάλυση των βασικών εννοιών που αφορούν στη Διαχείριση, γίνεται προσπάθεια να εντοπισθούν οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και εξετάζεται ο ρόλος που μπορεί να παίξουν οι ιδιαιτερότητες αυτές στο κατά περίπτωση διοικητικό έργο.

Το παρόν αποβλέπει στο να εξυπηρετήσει τη σπουδή της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις, ώστε να συμβάλλει στην πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης και να βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του διαρκώς αυξανόμενου ταξιδιωτικού κοινού και των πολλαπλών τουριστικών απαιτήσεων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185062217
Εκδότης Φαίδιμος
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 288