Εικόνα από Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου

Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου

ISBN: 9789604612352
Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών αποτίμησης του Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk) και η αποσαφήνιση των...
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών αποτίμησης του Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk) και η αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών από τα οποία εξαρτάται και επηρεάζεται άμεσα. Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό: χρηματοοικονομικούς αναλυτές, τραπεζικά στελέχη, στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών, φοιτητές και ερευνητές. Μεταξύ άλλων, το βιβλίο καλύπτει τα ακόλουθα: - Εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα: (Διάκριση μεταξύ αγορών χρήματος και κεφαλαίου, δομή και λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος, διάκριση τραπεζών, σύστημα διαχωρισμού εμπορικής και επενδυτικής τραπεζικής, χρηματοδοτική λειτουργία, γενικές αρχές πιστοδοτικής πολιτικής, τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, είδη δανείων). - Προσέγγιση πιστωτικού κινδύνου (Σπουδαιότητα Πιστωτικού Κινδύνου για τις Τράπεζες, Η 'Βασιλεία ΙΙ': οι τρεις πυλώνες, πιστωτικός κίνδυνος - τυποποιημένη προσέγγιση και η προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων, αναμενόμενη και μη-αναμενόμενη ζημιά, μέθοδοι μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου). - Χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου (ανάλυση πιστωτικού κινδύνου, κατάταξη των δανειοληπτών σε περιοχές κινδύνου (credit rating), περιπτώσεις κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από μία χορήγηση, δείκτης απόστασης για αθέτηση, τα ποιοτικά κριτήρια-γενικά χαρακτηριστικά, κριτήρια αξιολόγησης πιστοδοτήσεων, σύστημα βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δανειολήπτη). - Ανασκόπηση μοντέλων πιστοληπτικής διαβάθμισης δανειοληπτών - credit scoring (τεχνικές εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, παραμετρικές τεχνικές, μη-παραμετρικές τεχνικές, είδη μοντέλων πιστωτικού κινδύνου, μοντέλα βαθμολόγησης ή διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου, τα συστήματα FINEVA και FINCLAS, προδιαγραφές των συστημάτων, η διαδικασία ανάπτυξης μοντέλων πιστωτικού κινδύνου, επικύρωση των συστημάτων credit scoring). - Καλλιέργεια πιστωτικής κουλτούρας σε έναν τραπεζικό οργανισμό (Καθορισμός της Π.Κ., εταιρικές προτεραιότητες και Π.Κ, υιοθετώντας μια νέα πιστωτική κουλτούρα).

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604612352
Εκδότης Κλειδάριθμος
Έτος έκδοσης 2009
Σελίδες 140