Εικόνα από Διαχείριση τραπεζικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων

Διαχείριση τραπεζικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων

ISBN: 9789609904858
Το βιβλίο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ είναι ένα πρακτικό εγχειρίδιο το οποίο ασχολείται με τα πιο σύγχρονα θέματα που αφορούν τη διαχείριση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με τρόπο απλό και κατανοητό.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Απευθύνεται σε τραπεζικούς υπαλλήλους, τραπεζικά στελέχη, επενδυτές, σπουδαστές και σε όλους όσους ενδιαφέρει το εν λόγω αντικείμενο. Πραγματεύεται θέματα και προβληματισμούς που είναι αποτέλεσμα των γνώσεων αλλά κυρίως της εργασιακής και διδακτικής εμπειρίας των συγγραφέων.

Το βιβλίο χωρίζεται σε 2 μέρη:

  • Στο 1ο μέρος αναλύονται όλες οι μορφές των Τραπεζικών Κινδύνων όπως Πιστωτικός Κίνδυνος, Επιτοκιακός Κίνδυνος, Κίνδυνος Ρευστότητας κ.α.
  • Στο 2ο μέρος είναι αφιερωμένο στη διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με χρήση Παραγώγων Προϊόντων, που αναλύονται σε απλή γλώσσα και με  παραδείγματα τα Δικαιώματα Προαίρεσης, οι Άνευ Όρων Προθεσμιακές Συμφωνίες και οι Συμφωνίες Ανταλλαγής Χρηματικών ροών.

Γίνεται επίσης εκτενής αναφορά σε Στρατηγικές Εισοδήματος (Income Strategies) με χρήση δικαιωμάτων σε μετοχές.

Στο τέλος παρατίθενται σχετικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με απαντήσεις). Οι ερωτήσεις ακολουθούν την λογική των εξετάσεων που διενεργούνται από επίσημους φορείς για την απόκτηση πιστοποιητικών γνώσεων στα παράγωγα προϊόντα.

Ιδιαίτερη φροντίδα έχει καταβληθεί ώστε να καλυφθούν όλα τα θέματα από θεωρητική και πρακτική σκοπιά κάτι που καθιστά το παρόν βιβλίο ένα άριστο εγχειρίδιο για χρήση τόσο σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και για εκπαίδευση τραπεζικών και επενδυτικών στελεχών.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609904858
Εκδότης Δίσιγμα
Έτος έκδοσης 2010
Σελίδες 448