Εικόνα από Διεθνές μάρκετινγκ

Διεθνές μάρκετινγκ

ISBN: 9789603519140
Στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, οι μεταβολές που έχουν συντελέσει στη διεθνή επιχειρησιακή πραγματικότητα έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός ριζικά διαφορετικού παγκόσμιου περιβάλλοντος. Η δραματική αύξηση των διεθνών συναλλαγών που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, ως αποτέλεσμα μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, συνεπάγεται ότι καμία επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να επαναπαυθεί στο μέχρι πρότινος «ασφαλές καταφύγιο» της εγχώριας αγοράς. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το αντικείμενο του διεθνούς μάρκετινγκ αναδεικνύεται σε ένα κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της σύγχρονης επιχείρησης, το οποίο αντιπροσωπεύει σήμερα διεθνώς ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα έρευνας.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να συμβάλει στην κατανόηση της σημασίας του διεθνούς μάρκετινγκ στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας όχι μόνον απλή παράθεση της θεωρίας, αλλά και με εμπεριστατωμένη κριτική και πρακτική μελέτη των εξεταζόμενων θεμάτων. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η προσαρμογή μιας επιχείρησης στη νέα πραγματικότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνοποίηση των ελληνικών εξαγωγών και στη μικρομεσαία επιχείρηση. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις στρατηγικές που μπορεί να υιοθετήσει μια επιχείρηση που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί διεθνώς, καθώς και στα χαρακτηριστικά των στελεχών που είναι αρμόδια για την ανάλυση του διεθνούς περιβάλλοντος, τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή στρατηγικών διεθνοποίησης σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. 

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η διεθνής έρευνα αγοράς, ο τρόπος εισόδου στις αγορές του εξωτερικού, η ανάπτυξη της στρατηγικής του διεθνούς μάρκετινγκ και του ανάλογου μείγματος διεθνούς μάρκετινγκ, όπου αναλύονται έννοιες και όροι όπως επώνυμο προϊόν-υπηρεσία, τιμολογιακή πολιτική, διεθνής διαφήμιση και επικοινωνία, λοιπές προωθητικές δραστηριότητες όπως τα κοινωνικά δίκτυα και η συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, καθώς και η διεθνής διανομή. Τέλος, ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερώνεται στο εύρος των επιλογών μιας εξαγωγικής, διεθνούς επιχείρησης σε ότι αφορά την οργανωτική της δομή. 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603519140
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2013
Σελίδες 964