Εικόνα από Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Δ.Π.Χ.Α. - Ε.Λ.Π. Στην Πράξη

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Δ.Π.Χ.Α. - Ε.Λ.Π. Στην Πράξη

ISBN: 9789609781183
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

 

-Νομικό πλαίσιο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

-Νομικό πλαίσιο για τη Συλλειτουργία των Δ.Λ.Π. - Ε.Λ.Π.

-Αναβαλλόμενοι Φόροι ως Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις

-Εύλογη και Ανακτήσιμη Αξία - Απομείωση Παγίων

-Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσιεύονται με τα Ε.Λ.Π.

-Ανάλυση των Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. με παραδείγματα στην πράξη

-Φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις με τα Δ.Λ.Π. 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609781183
Εκδότης Καραγιάννης
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 432