Εικόνα από Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Θεωρία και Πράξη)

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Θεωρία και Πράξη)

ISBN: 9786188214798
Τα Δ.Λ.Π. σήμερα αποτελούν την κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από τους λογιστές και τις διοικήσεις των επιχειρήσεων κατά τη σύνταξη των οικονομικών τους καταστάσεων.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Τα Δ.Λ.Π. σήμερα αποτελούν την κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από τους λογιστές και τις διοικήσεις των επιχειρήσεων κατά τη σύνταξη των οικονομικών τους καταστάσεων. Σκοπός του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να αποτελέσει το εργαλείο που θα βοηθήσει τους νέους λογιστές στην εκπαίδευσή τους σε θέματα των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π..

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188214798
Εκδότης Αφοι Θ. Καραγιώργου Ο.Ε.
Σελίδες 715