Εικόνα από Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών

Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών

ISBN: 9789605626105
Η ανά χείρας έκδοση «Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών» ανήκει στην σειρά Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και αποτελεί βελτιωμένη και εμπλουτισμένη απόδοση παλαιότερης έκδοσης του βιβλίου.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η ανά χείρας έκδοση «Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών» ανήκει στην σειρά Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και αποτελεί βελτιωμένη και εμπλουτισμένη απόδοση παλαιότερης έκδοσης του βιβλίου. Στην νεώτερη αυτή έκδοση έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σημαντικές εξελίξεις που μεσολάβησαν σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει τους διεθνείς οργανισμούς, ενώ έχει ενταχθεί ένα «εισαγωγικό κεφάλαιο» το οποίο τοποθετεί το φαινόμενο των διεθνών οργανισμών στο πλαίσιο – πραγματικό και νομικό – της διεθνούς κοινωνίας.Το κύριο σώμα της παρούσας έκδοσης εστιάζει στη γενική θεωρία των διεθνών οργανισμών, στην βάση της συγκριτικής μελέτης των θεσμών και λειτουργιών τους, αποτελεί δηλαδή μια ανάλυση βασικά νομική. Πιο συγκεκριμένα, στο εισαγωγικό κεφάλαιο αναλύεται η διεθνής συνεργασία και οι διεθνείς οργανισμοί (π.χ. οι φάσεις εξέλιξης των διεθνών οργανισμών, η τυπολογία τους) και κατά σειρά στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται και αναλύονται το γενικό νομικό πλαίσιο των διεθνών οργανισμών (Κεφάλαιο Πρώτο), η ίδρυση και διάλυση του διεθνούς οργανισμού (Κεφάλαιο Δεύτερο), η νομική προσωπικότητα των διεθνών οργανισμών (Κεφάλαιο Τρίτο), η συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς (Κεφάλαιο Τέταρτο) και τέλος η οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία τους (Κεφάλαιο Πέμπτο).Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών αποσκοπεί να δώσει την δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη (φοιτητή, δικηγόρο, νομικό, ερευνητή) να ενσκύψει στις διάφορες πτυχές του φαινομένου αυτού, επιβοηθούμενος από μία εκτεταμένη και εκσυγχρονισμένη βιβλιογραφία.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605626105
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 240