Εικόνα από Δίκαιο εμπορικών εταιριών

Δίκαιο εμπορικών εταιριών

Συγγραφέας: Ψυχομάνης Σπύρος
ISBN: 9789604459384
Μία σε βάθος, αλλά χωρίς πλατειασμούς, ερμηνεία των νέων διατάξεων του νόμου 4072/2012 για τις εμπορικές εταιρίες επιτυγχάνει ο συγγραφέας σ΄ αυτό το...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Μία σε βάθος, αλλά χωρίς πλατειασμούς, ερμηνεία των νέων διατάξεων του νόμου 4072/2012 για τις εμπορικές εταιρίες επιτυγχάνει ο συγγραφέας σ΄ αυτό το βιβλίο του. Οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρίες, οι Ετερόρρυθμες εταιρίες κατά μετοχές, οι Αφανείς εταιρίες, οι Κοινοπραξίες και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες προσεγγίζονται υπό το πρίσμα του νέου νόμου, διαπιστώνονται τα αναφυόμενα προβλήματα και προτείνονται τεκμηριωμένες λύσεις. Ο συγγραφέας ασχολείται και με τα ερωτήματα, που ο νέος νόμος δημιούργησε, ως προς τον νομικό χειρισμό των υφιστάμενων και επί διαφορετικού νομικού πλαισίου δομημένων εταιριών, δίνοντας πειστικές απαντήσεις. Το σύγγραμμα επεκτείνεται και στις Ανώνυμες Εταιρίες και τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης. Ο συγγραφέας παρουσιάζει την προβληματική και των εταιριών αυτών, δομώντας την σχετική ύλη με τρόπο εύληπτο και ευσύνοπτο, επεμβαίνοντας, όμως, σε καίρια ζητήματα του δικαίου, που τις διέπει, εκφράζοντας συχνά καινοτόμες ιδέες και απόψεις. Το βιβλίο απευθύνεται, έτσι, σε νομικούς κάθε επιπέδου. Με τη συνεκτικότητα και λιτότητά της ύλης του, σε φοιτητές. Με τις αναλύσεις του και τις προτάσεις του σε νομικούς της πράξης, δικαστές και δικηγόρους. Με τις κρίσεις και απόψεις του συγγραφέα, σε κάθε ερευνητή.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604459384
Εκδότης Σάκκουλας ΑΕ
Έτος έκδοσης 2013
Σελίδες 456