Εικόνα από Δίκαιο και οικονομία

Δίκαιο και οικονομία

ISBN: 9789601524146
Στο παρόν βιβλίο έχουν περιληφθεί διάφορες μελέτες δημοσίου οικονομικού δικαίου, που καλύπτουν τέσσερις περίπου δεκαετίες. Στην διαδρομή του χρόνου,...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στο παρόν βιβλίο έχουν περιληφθεί διάφορες μελέτες δημοσίου οικονομικού δικαίου, που καλύπτουν τέσσερις περίπου δεκαετίες. Στην διαδρομή του χρόνου, είχαν την ευκαιρία να μελετηθούν από νομικούς και μη νομικούς, να συζητηθούν στο πλαίσιο επιστημονικού διαλόγου και να δώσουν αφορμή για την διατύπωση ομοίων ή διαφορετικών απόψεων. Κοινό στοιχείο των εν λόγω μελετών είναι, εκτός άλλων, ο δικαστικός έλεγχος της εφαρμογής της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του κράτους, για την διασφάλιση της αρχής της νομιμότητας. Το κύριο βάρος του ελέγχου φέρει το Συμβούλιο της Επικρατείας, λόγω της φύσεως των αναφυομένων διαφορών. Για τον λόγο αυτό, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, μετά τις μελέτες Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου, παρατίθενται δύο μελέτες που αναφέρονται στο Δικαστήριο αυτό και στους λειτουργούς του. Οι μελέτες αναδημοσιεύονται όπως είχαν κατά καιρούς δημοσιευθεί. Απλώς προτάσσεται, σε όσες δεν υπήρχε, ένας πίνακας περιεχομένων. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο προς διευκόλυνση του αναγνώστη.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789601524146
Εκδότης Σάκκουλας Αντώνης
Έτος έκδοσης 2011
Σελίδες 246