Εικόνα από Δίκαιο συναλλαγματικής

Δίκαιο συναλλαγματικής

Συγγραφέας: Μάρκου Ιωάννης
ISBN: 9789604204618
Η τέταρτη έκδοση του 'Δικαίου της συναλλαγματικής' είναι σημαντικά βελτιωμένη. Λαμβάνει υπόψη πλήρως όλες τις εξελίξεις της νομολογίας και της...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η τέταρτη έκδοση του 'Δικαίου της συναλλαγματικής' είναι σημαντικά βελτιωμένη. Λαμβάνει υπόψη πλήρως όλες τις εξελίξεις της νομολογίας και της θεωρίας που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έκδοση του έργου (2002). Εμπλουτίζει την ύλη με όλες τις νέες απόψεις, που διατυπώθηκαν στη νομολογία και στη θεωρία του δικαίου της συναλλαγματικής. Διευκολύνει ουσιωδώς τους χρήστες του βιβλίου με την ορθολογικότερη οργάνωση της ύλης και την μεταφορά των παραπομπών σε υποσημειώσεις. Και το παρόν βιβλίο γίνεται πολύτιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης και πυξίδα της θεωρητικής σκέψης στο δίκαιο της συναλλαγματικής και των αξιογράφων γενικότερα. Αντιμετωπίζει όλα τα καθημερινά προβλήματα της δικαστηριακής πράξης από την έκδοση και την κυκλοφορία της συναλλαγματικής μέχρι τη δικαστική ενάσκηση όλων των αξιώσεων που απορρέουν από τον τίτλο. Στο Μέρος Γ΄ αναπτύσσονται ειδικότερα η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής, η διαδικασία πιστωτικών τίτλων και αμφότερες οι ανακοπές. Το έργο συμπληρώνεται με ολοκληρωμένο ευρετήριο καθ’ ύλη, ουσιώδη βιλιογραφία και πίνακα περιεχομένων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604204618
Εκδότης Σάκκουλας Π.Ν.
Έτος έκδοσης 2011
Σελίδες 624