Εικόνα από Δίκαιο Συναλλαγών

Δίκαιο Συναλλαγών

ISBN: 9789605621087
Ειδικά θέματα: 1-Ηλεκτρονικές συναλλαγές 2-Προστασία καταναλωτών 3-Αθέμιτος και ελεύθερος ανταγωνισμός 4-Προστασία προσωπικών δεδομένων
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η έκδοση «Δίκαιο Συναλλαγών» επιχειρεί να παρουσιάσει και αναλύσει σύγχρονα ειδικά νομικά ζητήματα των συναλλαγών, ιδίως όπως αυτά διαμορφώνονται λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας και εν γένει των νέων τεχνικών μέσων. Το έργο δομείται σε τέσσερα κύρια κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου αναλύονται θέματα όπως τα είδη και οι μορφές του ηλεκτρονικού επιχειρείν, το διαδίκτυο, η κοινωνία της πληροφορίας, η μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία-spam κ.λπ. και την προστασία του καταναλωτή, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συμβάσεις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος (Οδηγίες 97/7/ΕΚ, 2011/83/ΕΚ, Ν 2251/1994), στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι πράξεις ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν 3959/2011 και 146/1914 αντιστοίχως) κατά τις συναλλαγές, και τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. To έργο«Δίκαιο Συναλλαγών» αποτελεί ένα σύγχρονο εγχειρίδιο τόσο για τον φοιτητή, όσο και για τον νομικό της πράξης

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605621087
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες 248