Εικόνα από Δίκαιο της Ενέργειας

Δίκαιο της Ενέργειας

ISBN: 9789605626242
Στο έργο «Δίκαιο της Ενέργειας» αποτυπώνονται οι καταιγιστικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ενέργειας, ένα συ­ναρπαστικό πεδίο αιχμής της οικονομίας και του δικαίου, των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής, της τεχνολογίας και της οικολογίας.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στο έργο «Δίκαιο της Ενέργειας» αποτυπώνονται οι καταιγιστικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ενέργειας, ένα συ­ναρπαστικό πεδίο αιχμής της οικονομίας και του δικαίου, των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής, της τεχνολογίας και της οικολογίας. Εξελίξεις σε πολλά επίπεδα, που αναδει­κνύουν τη σημασία της ενέργειας. Διαμορφώ­νεται σταδιακά το Δίκαιο της Ενέργειας ως ένας νέος ιδιαίτερος νομικός κλάδος με δικό του εννοιολογικό σύστημα και δική του μεθοδολογία.Το ελληνικό ενεργειακό σύστημα διανύει τα τελευταία έτη περίοδο σημαντικών αλλα­γών. Το παρόν έργο ενσωματώνει τις θεσμικές και ρυθμιστικές αλλαγές που επισυνέβησαν στο ενεργειακό τοπίο της Χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Έχει εμπλουτιστεί με τις βασικές ρυθμίσεις και πρόνοιες του Ενωσιακού Δικαίου, ώστε να μπορεί ν΄ αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο έργο αναφοράς για τον νομι­κό της θεωρίας και της πράξης. Για την ολοκλήρωσή του συνεστήθη επιστημονική ομά­δα που συνεργάστηκε υπό την καθοδήγηση και ευθύνη των επιμελητών και συνέβαλε σημαντικά στην πραγματοποίηση και της παρούσας έκδοσης. Η διάρθρωση του έργου ακολουθεί τη διάρθρωση του ενεργειακού κλάδου, η οποία περιλαμβάνει στην Ελλάδα κυρίως τα πετρελαιοειδή, το φυσικό αέριο, το λιγνίτη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Το Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο για τον τομέα της ενέργειας (Καθηγητής Ν. Φαραντούρης) ακολουθούν: ως Κεφάλαιο 1, η Διοικητική Οργάνωση της Ενέργειας, με τη συνεργασία του Δ. Παπαδόπουλου, Δικηγόρου, στελέχους της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ και τ. Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Ενέργειας, ως Κεφάλαιο 2, το Φυσικό Αέριο, με τη συνεργασία της Μ. Τότσικα, Δικηγόρου, στελέχους της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΠΑ Αττικής, ως Κεφάλαιο 3, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ως Κεφάλαιο 4, ο Λιγνίτης, με τη συνεργασία, για αμφότερα, της Κ. Σουλτάτη, Δικηγόρου, τ. Νομικής Συνεργάτιδας στον ΑΔΜΗΕ, ως Κεφάλαιο 5, το Πετρέλαιο με τη συνεργασία της Α. Ηλιάδου, Λέκτορα της Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρου, στελέχους της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ, ως Κεφάλαιο 6, η Ηλεκτρική Ενέργεια, με τη συνεργασία του Μ. Κοντογιώργη, Διδ. Νομικής, Δικηγόρου, στελέχους της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ.Οι βασικές εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει από την προηγούμενη έκδοση και έχουν αναδιατάξει το ενεργειακό θεσμικό και ρυθμιστικό τοπίο στην Ελλάδα, αφορούν την αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που ακολούθησε την ενσωμάτωση της λεγόμενης «Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης (Πακέτου)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περαιτέρω ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με την θέσπιση ανεξάρτητων Διαχειριστών, την απόσχιση κλάδων και τον μετασχηματισμό της λιανικής, η επέκταση του θεσμού των δημοπρασιών ως ερ­γαλείου μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και η ευρωπαϊκής, επίσης, προέλευσης ενίσχυση των μηχανισμών για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμούΖητήματα που διατρέχουν το σύνολο των κεφαλαίων, όπως τα θέματα δικαίου του αντα­γωνισμού, προστασίας του περιβάλλοντος ή φορολογικού δικαίου, εξετάζονται ανά κε­φάλαιο και θεσμό. Φιλοδοξία της παρούσας έκδοσης είναι, πέραν της συστηματικής καταγραφής των σε με­γάλο βαθμό διάσπαρτων και αποσπασματικών πληροφοριών, να εντοπιστούν τα βασικά νομικά ζητήματα και να συλλεγεί και αναλυθεί η νομολογία, όπου υπάρχει. Οι νόμοι πα­ρατίθενται όπως τροποποιημένοι ισχύουν κατά την ολοκλήρωση συγγραφής του έργου. Η παρατιθέμενη βιβλιογραφία είναι ενδεικτική, περιορίζεται δε στα τελευταία έτη, ώστε να είναι κατά το δυνατόν επίκαιρη. Πρόκειται για ένα έργο που συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέ­ρω καλλιέργεια το δικαίου της ενέργειας στη Χώρα μας.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605626242
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 352