Εικόνα από Δίκαιο των προσλήψεων - Νόμος ΑΣΕΠ (Ν 2190/1994)

Δίκαιο των προσλήψεων - Νόμος ΑΣΕΠ (Ν 2190/1994)

Συγγραφέας: Τζέμος Βασίλειος
ISBN: 9789606540592
Ερμηνεία κατ’ άρθρο
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

To βιβλίο «Δίκαιο των Προσλήψεων - Νόμος ΑΣΕΠ (Ν 2190/1994)» έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα βασικότερα σημεία του δικαίου των προσλήψεων στο Δημόσιο. Κυρίαρχη αρτηρία του δικαίου των προσλήψεων είναι ο νόμος του ΑΣΕΠ, ο N 2190/1994. Το έργο αναλύει κατ’ άρθρον θεωρητικά, νομολογιακά (με πλούσια νομολογία ΣτΕ και Διοικητικών Εφετείων) και με συνεχή επαφή με τις αποφάσεις του ΑΣΕΠ (Μείζονος Ολομέλειας, Ελάσσονος Ολομέλειας και Τμημάτων) τον Ν 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ακριβέστερα τα άρθρα 1-24 και 28 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΣΕΠ, την Υπουργική Απόφαση για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο και το Προσοντολόγιο).

Της ανάλυσης κατ’ άρθρο, που αποτελεί το κύριο σώμα του βιβλίου, προηγείται μια εισαγωγή στο δίκαιο των προσλήψεων από τον Επιμελητή με έμφαση στις συνταγματικές ρυθμίσεις (Συνταγματικό Δίκαιο των προσλήψεων στο Δημόσιο) και στα βασικά χαρακτηριστικά της θεσμικής φυσιογνωμίας και της λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ανεξαρτησία, νομιμότητα, αντικειμενικότητα-αξιοκρατία).

Το έργο έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, καθώς είναι η πρώτη συστηματική παρουσίαση του δικαίου των προσλήψεων στο Δημόσιο. Το βιβλίο έχει από την μία πλευρά πρακτική σημασία. Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, Μέλη και προσωπικό του ΑΣΕΠ, δημοσίους υπαλλήλους εν γένει, υποψηφίους σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Ταυτόχρονα έχει και εκπαιδευτική χρησιμότητα. Απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, πολιτικών επιστημών, δημόσιας διοίκησης, διοίκησης επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, σπουδαστές και υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, επιμορφούμενους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, καθώς και σε καθηγητές και ερευνητές του Συνταγματικού Δικαίου, του Διοικητικού Δικαίου, της Δημόσιας Διοίκησης, της Δικαιοπολιτικής και των Ανεξαρτήτων Αρχών.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606540592
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες 496