Εικόνα από Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και Κεφαλαιαγορά

Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και Κεφαλαιαγορά

Συγγραφέας: Σταυροπούλου
ISBN: 9789605626693
Το έργο «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και Κεφαλαιαγορά» ψηλαφίζει τα σημεία της «έντασης» μεταξύ του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, από τη μία, και του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, από την άλλη, στις πολλαπλές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των παραγόντων της κεφαλαιαγοράς, ενώ στη συνέχεια επιχειρεί μεθόδους ερμηνευτικού συμβιβασμού.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το έργο «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και Κεφαλαιαγορά» ψηλαφίζει τα σημεία της «έντασης» μεταξύ του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, από τη μία, και του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, από την άλλη, στις πολλαπλές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των παραγόντων της κεφαλαιαγοράς, ενώ στη συνέχεια επιχειρεί μεθόδους ερμηνευτικού συμβιβασμού. Επίκεντρο της μελέτης είναι ο έλεγχος της συμπεριφοράς των δραστηριοποιούμενων στην κεφαλαιαγορά επιχειρήσεων υπό το πρίσμα των διατάξεων του ελεύθερου ανταγωνισμού, όσον αφορά στα σχετικά ζητήματα που έχουν αναδειχθεί ως κυρίαρχα μέσα από την πρακτική των αρχών ανταγωνισμού.Στο πρώτο, εισαγωγικό, κεφάλαιο το έργο προσεγγίζει το εν γένει πρόβλημα της σχέσης του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού με αυτό της κεφαλαιαγοράς.Στο δεύτερο αναλύει τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την καταρχήν εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στους βασικούς εμπλεκόμενους στην κεφαλαιαγορά φορείς.Στο τέταρτο εξετάζει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις «υποδομές» της κεφαλαιαγοράς, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στον χώρο των επενδυτικών υπηρεσιών.Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη συμπεράσματα της έρευνας. Το έργο περιλαμβάνει πολλές αναφορές σε νομολογία των ΗΠΑ και των ημεδαπών εθνικών αρχών και συμπληρώνεται με πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605626693
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 204