Εικόνα από Δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα για τον 21ο αιώνα

Δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα για τον 21ο αιώνα

ISBN: 9786188129849
H "Δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα για τον 21ο αιώνα" περιγράφει τη διαδικασία έναρξης, ανάπτυξης, επιτυχούς συγκομιδής/πώλησης και επανεκκίνησης μίας επιχείρησης.....
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

H "Δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα για τον 21ο αιώνα" περιγράφει τη διαδικασία έναρξης, ανάπτυξης, επιτυχούς συγκομιδής/πώλησης και επανεκκίνησης μίας επιχείρησης.....
Το βιβλίο παρουσιάζει τον βασικό κορμό γνώσης σχετικά με την επιχειρηματική διαδικασία κατά τρόπο συνεπή προς την πραγματικότητα - μέσα από κείμενο, μελέτες περιπτώσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.
Φιλοδοξία του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες να μάθουν από τις σωστές ή/και λανθασμένες στρατηγικές επιλογές φτασμένων επιχειρηματιών, να τους καθοδηγήσει να μειώσουν τους κινδύνους και τον κόπο και να τους επιτρέψει να κερδίσουν το μέγιστο δυνατό από τις μετέπειτα επιχειρηματικές τους εμπειρίες.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του βιβλίου είναι:
- Η ελληνική έκδοση έχει εμπλουτιστεί με ένθετα κείμενα, τα οποία αντλούν τη θεματολογία τους από την ελληνική πραγματικότητα και το εγχώριο περιβάλλον ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
- Δίνεται έμφαση στον αντίκτυπο και την εκμετάλλευση της τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα.
- Παρατίθενται παραδείγματα επιχειρηματιών απ' όλο το φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την παγκόσμια οικονομική κρίση, παρουσιάζονται οι επιτυχείς πρακτικές τους και μελετάται ο τρόπος που αντέδρασαν στις προκλήσεις.
- Γίνεται παρουσίαση των τεράστιων ευκαιριών των επιχειρηματιών να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικές και ευρείες κοινωνικές προκλήσεις.
- Το Κεφάλαιο 8, με τίτλο "Το Επιχειρηματικό Σχέδιο" παρουσιάζει έναν πλήρη οδηγό σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου μαζί με "μικρά μυστικά", πρακτικές συμβουλές και τεχνογνωσία αντλημένη από επιτυχημένους επιχειρηματίες και επενδυτές στο πως αναπτύσσεται και παρουσιάζεται ένα τέτοιο σχέδιο.
- Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αποτελείται από 18 μεγάλες σε μέγεθος πραγματικές μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες εμβαθύνουν και καλύπτουν όλο το φάσμα των προκλήσεων/ευκαιριών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες.

ΜΕΡΟΣ I
Ο Ιδρυτής
1 Η Παγκόσμια Επιχειρηματική Επανάσταση για έναν πιο "Επίπεδο Κόσμο"
2 Η Επιχειρηματική Νοοτροπία: Διαμόρφωση μιας Προσωπικής Επιχειρηματικής Στρατηγικής
ΜΕΡΟΣ II
Η Ευκαιρία
3 Η Επιχειρηματική Διαδικασία
4 Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα Αποτελεί μια Ευκαιρία για Ριζική Αλλαγή
5 Η Ευκαιρία: Δημιουργώντας, Μορφοποιώντας, Αναγνωρίζοντας, Αξιοποιώντας
6 Εξετάζοντας Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
7 Ευκαιρίες για Κοιωνική Επιχειρηματικότητα
8 Το Επιχειρηματικό Σχέδιο
ΜΕΡΟΣ III
Ο Ιδρυτής και η Ομάδα
9 Ο Επιχειρηματικός Ηγέτης και η Ομάδα
10 Η Ηθική στη Λήψη Αποφάσεων και ο Επιχειρηματίας
ΜΕΡΟΣ IV
Η Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων
11 Απαιτήσεις σε Πόρους
12 Δικαιόχρηση (Franchising)
13 Η επιχειρηματική Χρηματοοικονομική (Entrepreneurial Finance)
14 Εξασφαλίζοντας Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών και Αναπτυξιακά
Κεφάλαια (Venture and Growth Capital)
15 Η Συμφωνία: Αποτίμηση, Δομή/Διάρθρωση και Διαπραγμάτευση
16 Εξασφάλιση Δανειακών Κεφαλαίων
ΜΕΡΟΣ V
Από την Εκκίνηση και Πέρα
17 Επικεφαλής της Ταχείας Ανάπτυξης, των Κρίσεων και της Ανάκαμψης
18 Η Οικογένεια ως Επιχειρηματίας
19 Πέρα από τη "Συγκομιδή"/Πώληση της Εταιρείας (Harvest and Beyond)

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188129849
Εκδότης Utopia
Έτος έκδοσης 2015