Εικόνα από Δημόσια Επιλογή

Δημόσια Επιλογή

Συγγραφέας: Holcombe Randall
ISBN: 9789606350771
Το εισαγωγικό αυτό βιβλίο εξετάζει την πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τις μελέτες που ορίζουν τη δημόσια επιλογή ως ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το εισαγωγικό αυτό βιβλίο εξετάζει την πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τις μελέτες που ορίζουν τη δημόσια επιλογή ως ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο. Ο Randall G. Holcombe δίνει έμφαση στα θεωρητικά θεμέλια της δημόσιας επιλογής, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αθροίζονται οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων μέσω της δημοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, τον τρόπο που η πολιτική συναλλαγή οδηγεί σε παραγωγή δημόσιας πολιτικής και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται το συνταγματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η πολιτική διαδικασία. Εξετάζει συνοπτικά τα κύρια υποδείγματα της δημόσιας επιλογής, δίνοντας στους αναγνώστες τα απαραίτητα εφόδια για να καταλάβουν τις θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες στο πεδίο αυτό. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρουσιάζεται σχετική βιβλιογραφία, με έμφαση στις πρωτότυπες εργασίες που συνέβαλαν στην εξέλιξη της δημόσιας επιλογής.

Ένα απαραίτητο βιβλίο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των οικονομικών, της πολιτικής επιστήμης και της δημόσιας διοί­κησης, προκειμένου να κατανοήσουν την πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και ένα χρήσιμο βοήθημα για τους καθηγητές που διδάσκουν τη δημόσια επιλογή.

«Όποιος χρησιμοποιήσει αυτό το βιβλίο ως οδηγό θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένος να εξερευνήσει τις υψηλότερες περιοχές της θεωρίας της δημόσιας επιλογής».

Richard E. Wagner, George Mason University, ΗΠΑ

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606350771
Εκδότης Πεδίο
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 312