Εικόνα από Δημόσιες Συμβάσεις - Ν 4412/2016

Δημόσιες Συμβάσεις - Ν 4412/2016

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9789606227851
Νομολογιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Με το παρόν έργο «Δημόσιες Συμβάσεις -Ν 4412/2016 που είναι επικαιροποιημένο με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές (Ν 4605/2019, 4609/2019), για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ανώτατοι Δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αναλύσουν τα πορίσματα εφαρμογής στην πράξη του νεότερου Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων, μετά την εισαγωγή του Ν 4412/2016. Το ανά χείρας Συλλογικό Έργο είναι το αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας 23 καταξιωμένων και έμπειρων νομικών, το οποίο αποσκοπεί στην αναλυτική επεξεργασία του νεότερου ∆ικαίου των ∆ημοσίων Συμβάσεων, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τη θεσμοθέτηση του Ν 4412/2016, μέσω του οποίου ο Έλληνας νομοθέτης επεδίωξε να ενοποιήσει το διάσπαρτο μέχρι πρότινος νομοθετικό πλαίσιο για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Για τους νομικούς της πράξης με ειδικότητα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων αυτό το πολυσχιδές και μεγάλης έκτασης νομοθέτημα είναι γνωστό ότι, από τη μέχρι σήμερα πρακτική του εφαρμογή, δημιούργησε σωρεία ερμηνευτικών προβλημάτων που παρουσίασαν δυσκολίες στην επίλυσή τους και οδήγησαν πολλάκις σε διαφορετικές ερμηνείες.

Οι συγγραφείς του έργου επικεντρώθηκαν στην ανάλυση και επεξεργασία του νέου Ν 4412/2016, όπως αυτή αποτυπώθηκε στη νομολογία των ανώτατων δικαστηρίων της Χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου έκαστο, κατά τον λόγο της αρμοδιότητας του, προσέγγισε ερμηνευτικά και σύμφωνα με τις κοινοτικές αρχές και τους κοινοτικούς κανόνες τον νέο νόμο, δίνοντας πολλάκις λύση στα ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του. Συνενώνοντας την εμπειρία τους στον έλεγχο των δημοσίων διαγωνιστικών διαδικασιών, από τη θέση του δικαστή, αναδεικνύουν τα ερμηνευτικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή του ως άνω νόμου και την επίλυση αυτών, κατά τη διαδικασία ανάθεσης, σύναψης καθώς και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.

 Ειδικότερα, με το παρόν έργο, επιλύονται προβλήματα ερμηνείας που αντιμετωπίζει ο νομικός κόσμος στα πιο δυσχερή ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή όλων των ειδών των δημοσίων συμβάσεων (όπως στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, στα κριτήρια επιλογής, στα είδη διαδικασιών ανάθεσης, στις τεχνικές προδιαγραφές, στην υπεργολαβία, στους λόγους αποκλεισμού, στη  ματαίωση διαδικασίας, στην τροποποίηση συμβάσεων). Αυτοτελές κεφάλαιο εξέχουσας σημασίας αποτελεί η δικαστική προστασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου αναλύονται τα σχετικά δικονομικά ζητήματα από την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στις διαφορές των δημοσίων συμβάσεων.  Τέλος σε ξεχωριστή ενότητα περιγράφεται η προδικαστική προστασία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επίλυσης Προδικαστικών Προσφυγών, τη νεοσύστατη αρχή όπου εκκαθαρίζονται οι υποθέσεις των δημοσίων συμβάσεων, πριν τη δικαστική αντιμετώπισή τους. Εκεί προβλέπονται οι ειδικές προϋποθέσεις άσκησης της προδικαστικής προσφυγής μέσα από τη δυσεύρετη και πλούσια νομολογία της Αρχής.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606227851
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 624