Εικόνα από Διοίκηση αλυσίδας εφοδιασμού και εξυπηρέτηση πελάτη

Διοίκηση αλυσίδας εφοδιασμού και εξυπηρέτηση πελάτη

Συγγραφέας: Θεοδώρας Δημήτριος
ISBN: 9789603517665
Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση σε θέματα Διοίκησης Αλυσίδας Εφοδιασμού και Εξυπηρέτησης Πελάτη. Ειδικότερα, αναφέρεται στο σχεδιασμό, την αξιολόγηση και επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εφοδιασμού. Επίσης, στα στοιχεία που συνθέτουν την εξυπηρέτηση πελάτη, στη διαδκασία εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και σε μεθοδολογίες για τμηματοποίηση στην εξυπηρέτηση πελάτη (customer service segmentation).
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας στον κλάδο τροφίμων με την οποία διερευνάται η επίδραση της στρατηγικής για τη διοίκηση της αλυσίδος εφοδιασμού στην εξυπηρέτηση πελάτη. Τα ερωτήματα που εξετάζονται είναι:
Διαφοροποιείται η στρατηγική εφοδιασμού αναφορικά με το βαθμό εσωτερικής και εξωτερικής ενοποίησης εφοδιασμού μεταξύ των λιανέμπορων τροφίμων που ανήκουν σε πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις;
Μπορούν οι προμηθευτές τροφίμων να διαφοροποιήσουν την εξυπηρέτηση πελάτη ανάλογα με τη στρατηγική εφοδιασμού που εφαρμόζουν οι λιανέμποροι τροφίμων;
Μπορούν οι προμηθευτές τροφίμων να διαφοροποιήσουν την εξυπηρέτηση πελάτη ανάλογα με τις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων τροφίμων;
Το βιβλίο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το μάρκετινγκ και τον εφοδιασμό-logistics, σε επιχειρηματίες, καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων με στόχο την επίλυση καθημερινών προβλημάτων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα την εκπόνηση ερευνών για τη μέτρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελάτη και τη χρήση σύγχρονων στατιστικών μεθόδων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603517665
Έτος έκδοσης 2008
Σελίδες 224
Εκδότης Σταμούλης