Εικόνα από Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ISBN: 9789607745118
Επειδή, οι συγγραφείς πιστεύουν ότι κάθε στέλεχος είναι και ένας διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί για τα στελέχη που έχουν ως μελλοντικό στόχο να διοικήσουν άλλους κατά την περίοδο της σταδιοδρομίας τους.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν στρέψει σήμερα το ενδιαφέρον τους περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Έχει γίνει δηλαδή αντιληπτό ότι οι άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν τη διαφορά σε κάθε επιχείρηση. Επειδή, οι συγγραφείς πιστεύουν ότι κάθε στέλεχος είναι και ένας διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί για τα στελέχη που έχουν ως μελλοντικό στόχο να διοικήσουν άλλους κατά την περίοδο της σταδιοδρομίας τους. Το βιβλίο αναλύει μεταξύ άλλων έννοιες όπως:

  • • Τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού και την πρόβλεψη αναγκών
  • • την περιγραφή της θέσεως εργασίας
  • • τον εντοπισμό, την προσέλκυση, την επιλογή, την εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού
  • • το σκοπό της αξιολόγησης και τα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων
  • • Την εσωτερική επικοινωνία και τις εργασιακές σχέσεις ειδικά για την Ελλάδα
  • • την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
  • • τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων διεθνώς
  • • την αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν πλήθος παραδειγμάτων και περιπτώσεων από την ελληνική επιχείρηση, ερωτήσεις για συζήτηση, εργασία εφαρμογής και άσκηση (case study).

 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789607745118
Εκδότης Rosili
Έτος έκδοσης 2004
Σελίδες 336