Εικόνα από Διοίκηση – Διαχείριση Έργου

Διοίκηση – Διαχείριση Έργου

ISBN: 9789606759222
Το παρόν βιβλίο αποτελεί το προϊόν μιας προσπάθειας με στόχο την προσέγγιση της Διοίκησης Διαχείρισης Έργου και των προβλημάτων που τη χαρακτηρίζουν με τρόπο, κατά το δυνατό, σφαιρικό, ολοκληρωμένο και κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι δεν αποτελεί ένα “συνταγολόγιο”, αλλά μια παράθεση σκέψεων και απόψεων που εκφράζονται διεθνώς, με στόχο:
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Να τονίσει τη συστημική θεώρηση του έργου (επιλογές κατά περίπτωση).

Να “γεφυρώσει” χάσματα μεταξύ θεωρητικής και εμπειρικής προσέγγισης.

Να δημιουργήσει ερεθίσματα για περαιτέρω προβληματισμό.

Να παρουσιάσει, τελικά, συνολικά τις διαφορετικές πτυχές του έργου με μια ενιαία αντίληψη, ως ένα ενιαίο σύνολο.

Η θεματολογία του βιβλίου Διοίκηση – Διαχείριση Έργου καλύπτει, αλλού αναλυκότερα, αλλού περιληπτικότερα, όλες τις πτυχές της Διοίκησης Διαχείρισης Έργου (κατά την επικρατούσα σήμερα αντίληψη), λαμβάνοντας υπ’ όψη:
Τις κρατούσες αντιλήψεις και προσεγγίσεις ανάμεσα στους σημαντικότερους συγγραφείς αυτού του αντικειμένου,
Τις βασικές αποδοχές του κορμού γνώσεων του Ινστιτούτου Διοίκησης Διαχείρισης Έργου των Ηνωμένων Πολιτειών (PMI’s PMBOK, Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, USA),
Την Ελληνική Πραγματικότητα.

Τα αναφερόμενα παραδείγματα καλύπτουν σφαιρικά διαφορετικές περιπτώσεις έργων (Πληροφοριακά, Κατασκευαστικά, Βιομηχανικά κλπ.), μικρά ή μεγάλα, ιδιωτικά ή δημόσια, εσωτερικά ή εξωτερικά, έτσι ώστε, αφ’ ενός μεν να αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητές τους, αφ’ ετέρου δε να εμφανίζεται η αντίστοιχη απαιτούμενη ελαστικότητα προσαρμογής της Διοίκησης Διαχείρισης Έργου σε καθένα από αυτά.
Η γενικότερη θεματολογία, μορφή, δομή και μεθοδολογία του βιβλίου είναι κατ’ εξοχήν εκπαιδευτική, αλλά ταυτόχρονα και υποστηρικτική σε γνώστες αυτού του αντικειμένου, αφού επιτρέπει την εμβάθυνση και τον προβληματισμό τους σε ιδιαίτερους τομείς γνώσεων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606759222
Εκδότης Νέες Τεχνολογίες
Έτος έκδοσης 2009
Σελίδες 456