Εικόνα από Διοίκηση προσωπικού ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων

Διοίκηση προσωπικού ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων

Συγγραφέας: Πατεστής Ιωάννης
ISBN: 9789608382022
Το βιβλίο "Διοίκηση προσωπικού ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων" είναι ένα εύχρηστο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές Τουριστικών Σχολών. Φιλοδοξεί να δώσει με τρόπο απλό και κατανοητό ορισμένες βασικές γνώσεις σε θέματα διοίκησης προσωπικού και να δημιουργήσει τα ερεθίσματα εκείνα, των οποίων η συστηματική εφαρμογή και ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει την κάθε ξενοδοχειακή και επισιτιστική επιχείρηση στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού της.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 10 βασικά κεφάλαια, στα οποία αναπτύσσονται τα βασικότερα ζητήματα διοίκησης προσωπικού, όπως:
- Οργάνωση προσωπικού
- Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
- Πρόσληψη και ενσωμάτωση εργαζομένων
- Εκπαίδευση προσωπικού
- Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων
- Συστήματα αμοιβών
- Στοιχεία εργατικής νομοθεσίας

Κάθε κεφάλαιο συμπληρώνεται με σχετικές ερωτήσεις και εργασίες, οι οποίες φιλοδοξούν να διευκολύνουν τον αναγνώστη στην καλύτερη κατανόηση του ζητήματος που αναπτύσσεται. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει σχετική περίληψη στην οποία αναλύονται τα σπουδαιότερα σημεία. Η χρήση παραδειγμάτων και πρακτικών συμβουλών γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε το αντικείμενο να γίνει ευκολότερα κατανοητό από τον αναγνώστη.
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με βασικές οδηγίες δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος, προκειμένου να βοηθηθεί ένας νέος υποψήφιος εργαζόμενος στη σύνταξη ενός αποτελεσματικού βιογραφικού.
Ένα ευκολοδιάβαστο βιβλίο, για ένα αρκετά σύνθετο αντικείμενο, που με σωστή χρήση από τον αναγνώστη μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο διοίκησης.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789608382022
Εκδότης Le Monde
Σελίδες 252
Έτος έκδοσης 2013