Εικόνα από Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Συγγραφέας: Λαλούμης Δημήτρης
ISBN: 9786185062224
Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση, ότι το ξενοδοχείο είναι εύκολη επιχείρηση. Ορισμένοι θεωρούν ότι αποτελεί μία ακίνδυνη επένδυση, επειδή το ξενοδοχείο έχει εκτεταμένη πάγια υποδομή και ο επιχειρηματίας μπορεί να επαναπαυτεί στην ασφάλεια της ακίνητης περιουσίας.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση, ότι το ξενοδοχείο είναι εύκολη επιχείρηση. Ορισμένοι θεωρούν ότι αποτελεί μία ακίνδυνη επένδυση, επειδή το ξενοδοχείο έχει εκτεταμένη πάγια υποδομή και ο επιχειρηματίας μπορεί να επαναπαυτεί στην ασφάλεια της ακίνητης περιουσίας. Επίσης εκτιμούν ότι η ευνοϊκή χρηματοδότηση και ορισμένες φορές η οικονομική πριμοδότηση, είναι κρατικά δώρα άνευ ανταλλάγματος προς το ξενοδοχειακό επιχειρείν. Πολλοί επίσης πιστεύουν ότι είναι ιδιαίτερα εύκολο να περιποιηθείς ξένους, διότι κάτι τέτοιο έχουν κάνει και στο σπίτι τους.

Η πραγματικότητα όμως είναι ακριβώς η αντίθετη. Το ξενοδοχείο είναι μία επιχείρηση με πολύμορφο και ευπαθές προϊόν και απαιτεί άριστη γνώση του αντικειμένου για να επιτευχθούν ικανοποιητικά κέρδη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολλά ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λειτουργούν σήμερα σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο και για το λόγο αυτό αβέβαιο περιβάλλον και καλούνται να ικανοποιήσουν τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της πελατείας τους. Η διοίκηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, για να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και αποδοτικότητά τους, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις των παλαιών και σύγχρονων ερευνητών και να αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εκτός αυτών όμως, η ξενοδοχειακή επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί με ευαισθησία απέναντι στον ανθρώπινο παράγοντα και το περιβάλλον.

Η ύλη του βιβλίου αναλύεται σε 14 κεφάλαια. Τα δύο πρώτα εξ αυτών παρουσιάζουν τον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και επιχειρούν την ανάλυση των βασικών οικονομικών χαρακτηριστικών τους. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις κυριότερες επιστημονικές θέσεις αναφορικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων, ενώ το τέταρτο, πέμπτο και έκτο ασχολούνται με την οργάνωση της ξενοδοχειακής μονάδας, τη σημασία της ηγεσίας και τη διοίκηση εργασίας στα ξενοδοχεία. Το έβδομο κεφάλαιο εξετάζει τις κυριότερες επιχειρηματικές στρατηγικές προσέγγισης της αγοράς, ενώ το όγδοο προσφέρει γνώσεις και πληροφορίες για τις μεθόδους λήψης σημαντικών αποφάσεων. Το ένατο κεφάλαιο αναφέρεται στο τμήμα marketing και πωλήσεων της μονάδας, ενώ το δέκατο στο τμήμα διαχείρισης δωματίων ή Room Division. Το ενδέκατο και δωδέκατο παρουσιάζουν τα τμήματα τροφίμων και ποτών, δηλαδή τα εστιατόρια, μαγειρεία, μπαρ και το τμήμα προμηθειών. Το δέκατο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο τμήμα διαχειριστικών ελέγχων της ξενοδοχειακής επιχείρησης, ενώ το δέκατο τέταρτο και τελευταίο, στη διαδικασία σύνταξης μελέτης σκοπιμότητας για να ληφθεί η απόφαση της επένδυσης για ίδρυση μίας ξενοδοχειακής μονάδας.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185062224
Εκδότης Φαίδιμος
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 408