Εικόνα από Διοικητική νομοθεσία

Διοικητική νομοθεσία

ISBN: 9789602728901
Η παρούσα β΄ έκδοση του έργου 'Διοικητική Νομοθεσία', που συντελείται τρία περίπου χρόνια μετά την α΄ έκδοση έρχεται να καλύψει την διατρέξασα από...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η παρούσα β΄ έκδοση του έργου 'Διοικητική Νομοθεσία', που συντελείται τρία περίπου χρόνια μετά την α΄ έκδοση έρχεται να καλύψει την διατρέξασα από τότε και ιδίως την όλως πρόσφατη νομοθετική παραγωγή στο οικείο πεδίο με τη δημοσίευση σωρείας νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων που επηρέασαν σημαντικά, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και λειτουργία του Κράτους και της δημόσιας διοίκησης μέσα σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης. Οι αλλαγές αυτές κατέλαβαν, αυτονόητα, και τα νομοθετήματα που περιελάμβανε η Συλλογή και κατέστησαν αναγκαία την επικαιροποίησή της μέσω της παρούσας β΄ έκδοσης. Η Διοικητική νομοθεσία αποτελεί εξάλλου πεδίο συχνών αλλαγών, οι οποίες δεν υπακούν πάντοτε στις αρχές της καλής νομοθέτησης ενώ δεν αποκλείονται φαινόμενα αντινομιών ή τουλάχιστον αμφιβολιών για τις πράγματι κρατούσες ρυθμίσεις. Έτσι, η Συλλογή συγκεντρώνει πλέον 152 επιλεγμένα νομοθετήματα, κωδικοποιημένα και συστηματικά ενημερωμένα μέχρι και τον Ν 4022/2011 (ΦΕΚ Α΄ 219/03.10.2011) διαιρούμενα σε 9 κεντρικές θεματικές ενότητες.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789602728901
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2011
Σελίδες 1616