Εικόνα από Δομές δεδομένων

Δομές δεδομένων

ISBN: 9789605241254
Έννοιες, τεχνικές και αλγόριθμοι Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται όλες οι θεμελιώδεις δομές δεδομένων: στοίβες, ουρές, ευρετήρια, κλάσεις, διατάξεις, γράφοι. Για κάθε τύπο δομής δίδεται ένας θεμελιώδης αλλά και πολλοί εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης, μέσω ποικίλων σχημάτων καταχώρισης (πίνακες, αλυσίδες, ισορροπημένα δένδρα, Β-δένδρα, αρθρωτά δένδρα κ.ά.). Στο πρώτο μέρος, δίδονται όλα τα θεμέλια ώστε αυτό να αποτελεί πλήρες και αυτόνομο εισαγωγικό μάθημα. Στο δεύτερο, παρέχονται πρόσθετες λειτουργίες και μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών υλοποιήσεων. Στο τρίτο, διδάσκονται ειδικά θέματα (αυτορρύθμιση, διαχρονικότητα κ.λ.π.), απαραίτητα για προχωρημένες σπουδές Πληροφορικής. Η ύλη του βιβλίου καλύπτει κλασικά, αλλά και πολλά εντελώς σύγχρονα θέματα της τελευταίας δεκαετίας.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MEPOΣ A. ΘEMEΛIΩΔEIΣ ΔOMEΣ ΔEΔOMENΩN

1. Eισαγωγικά ζητήματα

2. Kαταχώριση και σχήματα καταχώρησης δεδομένων   

3. «Kατάλογος»: Mια στοιχειώδης δομή δεδομένων

4. Eντοπισμός παλαιότερου / νεότερου στοιχείου: Oυρές αναμονής και στοίβες  

5. Eντοπισμός ελάχιστου (ή μέγιστου) στοιχείου: Oυρές προτεραιότητας 

6. Eντοπισμός στοιχείου διάταξης (I): Στατικά ευρετήρια

7. Eντοπισμός στοιχείου διάταξης (II): Δυναμικά ευρετήρια   

8. Eντοπισμός στοιχείου μέσω αύξοντος αριθμού: Eπιλογή κ-οστού στοιχείου    

9. Aνάλυση και αξιολόγηση χρονικών επιδόσεων 

10. Δένδρα: Διάνυση και απαρίθμηση   

11. Δυναμικοί πίνακες: Ένα αποδοτικό σχήμα καταχώρισης  

12. Eντοπισμός στοιχείου σε σταθερό χρόνο: Πίνακες διασποράς 

13. Δομές σχέσης δεδομένων (I): Kλάσεις και σχέσεις ισοδυναμίας  

14. Δομές σχέσης δεδομένων (II): Διατάξεις: πλήρεις και μερικές  

15. Δομές σχέσης δεδομένων (III): Γράφοι 

 

MEPOΣ B. ENAΛΛAKTIKEΣ YΛOΠOIHΣEIΣ

16. Mαζικές λειτουργίες (I): Kατασκευή, αντιγραφή και διάλυση μιας δομής    

17. Mαζικές λειτουργίες (II): Ένωση και διαμέριση δομών 

18. Mαζικές λειτουργίες (III): Eπιλεκτική αναφορά στοιχείων δομής

19. Eναλλακτικές υλοποιήσεις (I): Oυρές προτεραιότητας  

20. Eναλλακτικές υλοποιήσεις (II): Eυρετήρια – Mια ζούγκλα από δένδρα    

21. Eναλλακτικές υλοποιήσεις (III): Πίνακες διασποράς   

22. Eναλλακτικές υλοποιήσεις (IV): Aφανής δόμηση   

23. Eναλλακτικές υλοποιήσεις (V): Kλάσεις και σχέσεις ισοδυναμίας

24. Kάτω φράγματα επιδόσεων: Bέλτιστες δομές  

 

MEPOΣ Γ. EIΔIKA ΘEMATA

25. Δείκτες διαφυγής και γέφυρες: Tο φαινόμενο της «συνεργασίας» 

26. «Aυτορρύθμιση» και ανταγωνιστική κοστολόγηση   

27. Eυρετήρια: «Mεροληπτική» αναζήτηση   

28. «Συμβίωση» δομών: Δύο απλές περιπτώσεις και ένα υπόδειγμα

29. Πεπερασμένοι χώροι αναφοράς. Ψυφιακά ευρετήρια και υπο-λογαριθμική αναζήτηση

30. Eφήμερες και διαχρονικές δομές δεδομένων  

31. «Aυλαία»: Γενικεύσεις, προεκτάσεις και προσδοκίες

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605241254
Εκδότης Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Έτος έκδοσης 2014
Σελίδες 726