Εικόνα από Δομικές μηχανές, λειτουργική ανάλυση και κοστολόγηση έργων πολιτικού μηχανικού

Δομικές μηχανές, λειτουργική ανάλυση και κοστολόγηση έργων πολιτικού μηχανικού

ISBN: 9789605862534
Κάθε κατασκευαστικό έργο (Construction Project) απαρτίζεται από μια ακολουθία μοναδικών, σύνθετων και αλληλοσχετιζόμενων δραστηριοτήτων (Activities) για την επίτευξη συγκεκριμένου τεχνικού σκοπού. Η εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων της διαχείρισης της κατασκευής (Construction Management) στον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό της υλοποίησης τεχνικών έργων προϋποθέτει τον ορθό προσδιορισμό του κόστους και της διάρκειας κάθε δραστηριότητας, καθώς και των αναγκαίων πόρων για την υλοποίησή της. Αυτό απαιτεί την επιλογή της πλέον πρόσφορης μεθόδου κατασκευής με χρήση κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού (Construction Equipment and Methods), καθώς και τη λειτουργική ανάλυση (Operation Analysis).
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό εισάγει τον αναγνώστη στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνικής και διαχείριση της κατασκευής (Construction Engineering and Management) με την παρουσίαση βασικών δομικών μηχανημάτων και της λειτουργίας τους, με την ανάπτυξη της μεθοδολογίας της λειτουργικής ανάλυσης και παραδειγμάτων εφαρμογής της, καθώς και την παρουσίαση και ανάλυση του κόστους των δομικών μηχανημάτων και των μεθόδων προκοστολόγησης τεχνικών έργων.

Στα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται:

  • Εργοταξιακές διατάξεις
  • Λειτουργική ανάλυση και κοστολόγηση χωματουργικών εργασιών
  • Εφαρμογές λειτουργικής ανάλυσης
  • Συμπύκνωση εδαφών
  • Ανυψωτικά μηχανήματα
  • Παραγωγή αδρανών υλικών
  • Παραγωγή σκυροδέματος
  • Παραγωγή ασφαλτομίγματος και μέθοδοι ανακύκλωσης
  • Οικονομικά δομικών μηχανών
  • Κοστολόγηση έργων

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605862534
Εκδότης Κριτική
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 248