Εικόνα από Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

Συγγραφέας: Ρωσσίδης Ιωάννης
ISBN: 9789603519423
Στο παρόν σύγγραμμα διενεργείται σε βάθος ανάλυση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα αναδεικνύοντας τις διαχρονικές του παθογένειες και προτείνοντας ενδεδειγμένες λύσεις
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα που έχει προσφέρει η διεθνής οικονομική κρίση είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς την παρουσία ενός ισχυρού και αποτελεσματικού κράτους. Για αυτό οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις επιτάσσουν μια εκ βάθρων αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης μετατρέποντάς την πλέον, σε κομβικό φορέα ανάπτυξης.
Στο παρόν σύγγραμμα διενεργείται σε βάθος ανάλυση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα αναδεικνύοντας τις διαχρονικές του παθογένειες και προτείνοντας ενδεδειγμένες λύσεις, η κατάλληλη εφαρμογή των οποίων μπορεί να επιφέρει δραστική βελτίωση σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ποιότητας. Η εν λόγω επιστημονική προσέγγιση (η οποία εδράζεται στις αρχές του δημοσίου μάνατζμεντ) διαρθρώνεται βάσει της πεποίθησης ότι η αναγκαία μεταρρυθμιστική προοπτική της κρατικής διοίκησης πρέπει να στηρίζεται σε μια «managerial εξέλιξη» αποτινάσσοντας τους δυσλειτουργικούς περιορισμούς που έχει θέσει η δημόσια γραφειοκρατία. Η συγκεκριμένη διοικητική οπτική, η οποία βασίζεται στο επιχειρησιακό μάνατζμεντ, μπορεί να προσφέρει στη φαρέτρα της διοίκησης εργαλεία που θα οδηγήσουν στη σαφή βελτίωση του τελικού αποτελέσματος -στοιχείο που, ειδικά στην Ελλάδα, έχει παραβλεφθεί σε υπέρμετρο έως ανησυχητικό βαθμό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Πρόλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εννοιολογικές Οριοθετήσεις
Έννοια της Δημόσιας Διοίκησης
Έννοια της Διοίκησης Επιχειρήσεων/Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ
Διαφορές και Ομοιότητες Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κανονιστικό - Θεσμικό πλαίσιο
Πολιτικό περιβάλλον
Οικονομικοί όροι
Έννοια της Δημόσιας Επιχείρησης
Αποτελεσματικότητα - Παραγωγικότητα - Αποδοτικότητα
Αποτελεσματικότητα
Αποδοτικότητα
Παραγωγικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η Διοικητική Μεταρρύθμιση ως Αέναη Διαδικασία Βελτίωσης
Η Έννοια της Μεταρρύθμισης
Νέες Περιοχές Εστίασης της Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Σύστημα διοίκησης και μέτρησης της απόδοσης
Καταπολέμηση της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Εισαγωγή στο Δημόσιο Μάνατζμεντ
Η Έννοια του Δημόσιου Μάνατζμεντ
Η Έννοια του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ
Η Αξιολόγηση του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ
Η Ελληνική Εμπειρία από την Εφαρμογή του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και οι Προοπτικές του
Δημόσια Διακυβέρνηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η Συμβολή του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Εξέλιξη της Δημόσιας Διοίκησης
Η Συμβολή της Επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων ως Παράγοντας Βελτίωσης της Δημόσιας Διοίκησης
Η Χρήση της Λειτουργίας του Προγραμματισμού στη Δημόσια διοίκηση
Εισαγωγή στη λειτουργία του προγραμματισμού
Η λειτουργία του προγραμματισμού στον δημόσιο τομέα
Αναμόρφωση του Οργανωτικού Σχεδιασμού στον Δημόσιο Τομέα
Εισαγωγή στην οργανωτική θεωρία
Προσδιοριστικοί παράγοντες οργανωτικών δομών
Επισκόπηση του οργανωτικού σχεδιασμού
Οργανωτικός σχεδιασμός στον δημόσιο τομέα
Εξέλιξη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα
Η διοίκηση προσωπικού ως εργαλείο του επιχειρησιακού μάνατζμεντ
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
Οργανωσιακή συμπεριφορά
Παρακίνηση
Ηγεσία
Δυναμική των ομάδων
Επικοινωνία
Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ως πρόσθετο εργαλείο του δημοσίου μάνατζμεντ
Η Διαδικασία του Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση
Η Χρήση Σύγχρονων Διοικητικών Εργαλείων στη Δημόσια Διοίκηση
Η τεχνική του ανασχεδιασμού επιχειρησιακών λειτουργιών στη δημόσια διοίκηση (Reengineering)
Η τεχνική της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) και η εφαρμογή της στη δημόσια διοίκηση
Η έννοια του benchmarking
Η εφαρμογή του benchmarking στις ιδιωτικές επιχειρήσεις
Η δυνατότητα εφαρμογής του benchmarking στον δημόσιο τομέα
Η μεθοδολογία της ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων
Νέα Μοντέλα Διοίκησης του Δημόσιου Τομέα
Διοίκηση ολικής ποιότητας στον δημόσιο τομέα
Η ΔΟΠ στη δημόσια διοίκηση
Η εφαρμογή της ΔΟΠ στον ελληνικό δημόσιο τομέα
Προτάσεις για περαιτέρω ενσωμάτωση της ΔΟΠ στην ελληνική δημόσια διοίκηση
Διοίκηση μέσω στόχων
Η διοίκηση της απόδοσης στον δημόσιο τομέα
Η διοίκηση της απόδοσης
Η εφαρμογή της διοίκησης της απόδοσης στον δημόσιο τομέα
Η διοίκηση γνώσης στον δημόσιο τομέα
Διοίκηση αλλαγών
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων
Δημόσια διοίκηση και δημόσιες επιχειρήσεις
Δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις
Οργανωτική δομή δημόσιων επιχειρήσεων
Επιχειρήματα υπέρ της δημιουργίας δημόσιων επιχειρήσεων
Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Ιστορική εξέλιξη των δημοσίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Αποδοτικότητα των δημοσίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Προβλήματα και Υστερήσεις των Ελληνικών Δημοσίων Επιχειρήσεων
Οι Τάσεις που Διέπουν τον Κλάδο των Δημοσίων
Επιχειρήσεων
Ιδιωτικοποίηση ή Δημόσια Διαχείριση;
Κράτος: Ένας εν Δυνάμει Επιτυχημένος Επιχειρηματίας
Βιβλιογραφία

 

 

 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603519423
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2014
Σελίδες 320