Εικόνα από Εφαρμογή του Ν 3869 2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Εφαρμογή του Ν 3869 2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Συγγραφέας: Βενιέρης Ιάκωβος
ISBN: 9789605624996
Η τρίτη έκδοση του βιβλίου κατέστη αναγκαία μετά τις σημαντικές τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4336 2015 (ΦΕΚ Α 94 14.8.2015) στο Ν 3869 2010, αλλά και ο Ν 4346 2015 ως προς την διάσωση της κύριας κατοικίας κατά τον Ν 3869 2010.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η τρίτη έκδοση του βιβλίου «Εφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα», ανανεωμένη μετά τις σημαντικές τροποποιήσεις.

Ο Ν 4336/2015 καταλαμβάνει τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, δηλ. την 19.8.2015. Ωστόσο εγείρονται σοβαρά ζητήματα τόσο ως προς την εφαρμογή των διατάξεών του για τις νέες αιτήσεις που θα κατατεθούν, όσο και για την αντιμετώπιση των εκκρεμουσών αιτήσεων. Παρομοίως ο Ν 4346/2015 επηρεάζει τις εκκρεμείς αιτήσεις αλλά και τις νέες αιτήσεις που κατατίθενται ωστόσο έχει την ιδιαιτερότητα ότι τροποποιεί σημαντικά το καθεστώς διάσωσης της κύριας κατοικίας για όσες αιτήσεις κατατίθενται από 01.01.2016 και μετά.

Η τρίτη έκδοση ικανοποιεί επίσης την ανάγκη ενσωμάτωσης της νομολογίας, που πιο ώριμη και εξοικειωμένη με το Ν 3869/2010, ερμηνεύει και εφαρμόζει αποτελεσματικότερα το νόμο αυτόν. Περισσότερες από 3.500 αποφάσεις, με μόνο 900 δημοσιευμένες, στήριξαν την έρευνα των συγγραφέων.

Τέλος το έργο περιλαμβάνει υποδείγματα, πολύ επιβοηθητικά για τον μαχόμενο δικηγόρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνονται στα υποδείγματα που αλλάζουν λόγω των δύο παραπάνω νόμων (Ν 4336/2015, 4346/2015).

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605624996
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 976