Εικόνα από Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών Με Ασκήσεις Και Λύσεις

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών Με Ασκήσεις Και Λύσεις

ISBN: 9786188149953
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Σκοπός του συγγράμματος είναι η εξέταση ενός σημαντικού αριθμού βασικών μαθηματικών τεχνικών οι οποίες είναι ενταγμένες στο πλαίσιο επιχειρηματικών προβλημάτων και υποδειγμάτων. Φιλοδοξία των συγγραφέων ήταν η δημιουργία ενός κειμένου που ενοποιεί τη μαθηματική θεωρία με πλήθος πρακτικών εφαρμογών στις Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να αναπτύξει τις μαθηματικές δεξιότητες του αναγνώστη εστιάζοντας αβίαστα στην άμεση εφαρμογή σε προβλήματα οικονομικής και επιχειρηματικής φύσης.
Η δεύτερη έκδοση του παρόντος συγγράμματος προσφέρει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να αναπτύξει περεταίρω τις μαθηματικές του δεξιότητες και να ολοκληρώσει την κατανόηση των ποσοτικών μεθόδων που εξετάζονται με εφαρμογές στις διοικητικές και οικονομικές επιστήμες. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου έχει προστεθεί ένας σημαντικός αριθμός ασκήσεων (των οποίων η λύση δίνεται αναλυτικά) ώστε ο αναγνώστης να έχει τη δυνατότητα να εξασκηθεί στην επίλυση ενός μεγάλου πλήθους προβλημάτων ενώ, στη συνέχεια, μπορεί να συγκρίνει την προσέγγιση που ο ίδιος ακολούθησε με την προτεινόμενη από τους συγγραφείς λύση. Κάποια πρόσθετα πιο εξειδικευμένα μαθηματικά θέματα αναπτύσσονται συνοπτικά σε παράρτημα στο τέλος των αντίστοιχων κεφαλαίων. Επιπλέον στο τέλος κάθε ενότητας, παρέχονται ερωτήσεις κατανόησης, οι οποίες οδηγούν στην κριτική θεώρηση της μεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί, υπογραμμίζοντας σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων κατανόησης παρουσιάζονται διεξοδικά σε ξεχωριστό Παράρτημα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης διευκρίνηση όλων των πτυχών των ερωτήσεων που τίθενται. Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι διευκολύνεται η μελέτη και η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τη χρήση διαφόρων μαθηματικών εργαλείων. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνονται οι δεξιότητες ανάλυσης και εφαρμογής των ποσοτικών μεθόδων σε προβλήματα των διοικητικών και οικονομικών επιστημών ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος.
 
Περιεχόμενα:

 • Θεματικό πεδίο Γραμμικής Άλγεβρας
  • Κεφάλαιο 1: Μέθοδοι γραμμικής άλγεβρας με ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων
 • Θεματικό πεδίο Διαφόρισης Συναρτήσεων
  • Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην παράγωγο και βασικές μέθοδοι διαφόρισης συναρτήσεων μιας μεταβλητής.
  • Κεφάλαιο 3: Επέκταση του διαφορικού λογισμού σε συναρτήσεις πολλών μεταβλητών
 • Θεματικό πεδίο Βελτιστοποίησης Πραγματικών Συναρτήσεων
  • Κεφάλαιο 4: Βελτιστοποίηση συναρτήσεων μιας ή πολλών μεταβλητών, χωρίς περιορισμούς  στις μεταβλητές.
  • Κεφάλαιο 5: Εξέταση προβλημάτων βελτιστοποίησης, όταν υφίστανται περιορισμοί που δεσμεύουν τις μεταβλητές.
 • Θεματικό πεδίο Ολοκληρωτικού Λογισμού
  • Κεφάλαιο 6: Εισαγωγή στο ολοκλήρωμα και παρουσίαση μεθόδων υπολογισμού του αόριστου και του ορισμένου ολοκληρώματος
 • Θεματικό πεδίο Διαφορικών Εξισώσεων και Εξισώσεων Διαφορών
  • Κεφάλαιο 7: Μελέτη μοντέλων διαφορικών εξισώσεων και εξισώσεων διαφορών
 • Θεματικό πεδίο Ειδικών Θεμάτων Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στη Διοικητική και στην Οικονομική Επιστήμη
  • Κεφάλαιο 8: Παρουσίαση ειδικών θεμάτων εφαρμοσμένων μαθηματικών στη διοικητική και στην οικονομική επιστήμη με επέκταση των μαθηματικών μεθόδων σε συγκεκριμένα υποδείγματα της οικονομικής θεωρίας
  • Κεφάλαιο 9: Συνοπτική έκθεση βασικών μαθηματικών εννοιών

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188149953
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 1182