Εικόνα από Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Συγγραφέας: Rice Anthony
ISBN: 9786185131234
Η Λογιστική δεν είναι τόσο τεχνική και περίπλοκη όσο μπορεί να νομίζετε. Στην πραγματικότητα βασίζεται σε πολύ απλές αρχές που μπορείτε εύκολα να καταλάβετε.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Έχοντας σημειώσει πάνω από 100.000 πωλήσεις παγκοσμίως και με την απλότητα που το χαρακτηρίζει, το βιβλίο "Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση" αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση της Λογιστικής. Σκοπός του βιβλίου είναι να σας καθοδηγήσει βήμα βήμα να γνωρίσετε και να εφαρμόσετε τις αρχές και τις έννοιες της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Το βιβλίο θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε και να κατανοήσετε εύκολα και γρήγορα:

  •   Τις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως η Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών και πώς συνδέονται μεταξύ τους.
  •   Πώς να ξεκινήσετε για να τηρείτε τους δικούς σας λογαριασμούς.
  •   Πώς να αναλύετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την απόδοση μιας εταιρείας.
  •   Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και έχουν καταρτιστεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Στα βασικά χαρακτηριστικά του βιβλίου περιλαμβάνονται:

  •   Βασικά σημεία του κεφαλαίου στην αρχή κάθε κεφαλαίου.
  •   Περίληψη στο τέλος κάθε κεφαλαίου.
  •   Παραδείγματα και Εφαρμογές.
  •   Πίνακες, διαγράμματα και σχήματα.
  •   Γλωσσάριο.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185131234
Εκδότης Rosili
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 288