Εικόνα από Εφοδιαστική (Logistics)

Εφοδιαστική (Logistics)

Συγγραφέας: Βιδάλης Μιχάλης
ISBN: 9789604617692
Μια ποσοτική προσέγγιση
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ο έντονος ανταγωνισμός στις παγκόσμιες αγορές, η παραγωγή και ευρεία χρήση προϊόντων με μικρό κύκλο ζωής, και οι αυξημένες προσδοκίες των καταναλωτών σε συνδυασμό με τη διαρκή εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των μεταφορών, αποτελούν τα βασικά κίνητρα για τη συνεχή εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και των τεχνικών διαχείρισής της. Η "μάχη" για την επικράτηση δεν γίνεται πλέον μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά μεταξύ εφοδιαστικών αλυσίδων. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας -Εφοδιαστική, Supply Chain Management (SCM) ή Logistics- είναι ένας σχετικά νέος τρόπος αντίληψης των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η διοίκηση μιας επιχείρησης - δεν εξετάζει μόνο την ίδια την επιχείρηση, αλλά λαμβάνει υπόψη και το ευρύτερο περιβάλλον, δηλαδή την εφοδιαστική αλυσίδα της. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν νέο τρόπο θεώρησης και επέκτασης της έννοιας της Διοίκησης Παραγωγής ή Εκμετάλλευσης (Operations Management). Στόχος αυτού του βιβλίου είναι η παρουσίαση μοντέλων και μεθόδων λύσεων που βοηθούν σημαντικά στον σχεδιασμό, την κατάρτιση του προγραμματισμού και τη λειτουργία των εφοδιαστικών δικτύων. Η μελέτη των θεμάτων γίνεται με γνώμονα τα εξής: τον προσδιορισμό του εκάστοτε προβλήματος, τη συγκέντρωση και ανάλυση των απαραίτητων πληροφοριών, και τη λήψη της "σωστής και βέλτιστης" απόφασης. Αυτή η 2η έκδοση του βιβλίου έχει εμπλουτιστεί με 310 ερωτήσεις, 55 ασκήσεις (στα Excel και Lindo) -για τις μισές από τις οποίες δίνονται και οι λύσεις τους- και 48 αναλυτικά παραδείγματα με θέμα τις Εγκαταστάσεις, τις Προβλέψεις, τον Συγκεντρωτικό Προγραμματισμό, τα Αποθέματα και τις Μεταφορές.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604617692
Εκδότης Κλειδάριθμος
Σελίδες 600
Έτος έκδοσης 2017