Εικόνα από Ειδικά θέματα χρηματοδοτικής διοικήσεως

Ειδικά θέματα χρηματοδοτικής διοικήσεως

ISBN: 9789603519027
Επενδυτικές αποφάσεις: πώς λαμβάνονται και ποιες είναι οι κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης (εσωτερικές - εξωτερικές), που μπορεί μια επιχείρηση να...
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Επενδυτικές αποφάσεις: πώς λαμβάνονται και ποιες είναι οι κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης (εσωτερικές - εξωτερικές), που μπορεί μια επιχείρηση να ενεργοποιήσει κατά την εξέλιξη της οικονομικής της ζωής; Απαντήσεις στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα θα βρείτε στο παρόν σύγγραμμα όπου περιγράφονται μεταξύ άλλων λεπτομερώς τα βασικά κίνητρα που ωθούν στις εξαγορές και συγχωνεύσεις / ιδιωτικοποιήσεις εταιρειών και οι τρόποι που αυτές υλοποιούνται, ο οικονομικός προγραμματισμός και η κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης (financial planning), η λήψη βραχυπρόθεσμων επενδυτικών αποφάσεων σε καθεστώς κινδύνου, η διαμόρφωση κατάλληλης πολιτικής στη διαχείριση του κεφαλαίου κινήσεως μιας επιχείρησης για τη διασφάλιση της αδιάπτωτης ανάπτυξης (sustainable growth), η διαχείριση κινδύνων μιας επιχείρησης (risk management), η πιστοδοτική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οι ειδικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και η χρηματοδότηση της ανάπτυξης μιας επιχείρησης μέσω δικτύου (franchising). Περισσότερες από 100 εφαρμογές που επιλύονται, πίνακες και ειδικα παραρτήματα με θεσμικές ή τεχνικές πληροφορίες, καθώς και πολλές μελέτες περιπτώσεων συνδυάζονται με σκοπό να διευκολύνουν την ορθή λήψη χρηματοδοτικών αποφάσεων, αλλά και τη διδασκαλία της.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603519027
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 1027