Εικόνα από Ειδικές – Κλαδικές Λογιστικές

Ειδικές – Κλαδικές Λογιστικές

ISBN: 9789603519201
Στο βιβλίο Ειδικές-Κλαδικές Λογιστικές αναλύονται θέµατα λογιστικού χειρισµού των οικονοµικών συναλλαγών τεσσάρων κλάδων της οικονοµίας: του Ναυτιλιακού, του Ξενοδοχειακού, του Κατασκευαστικού και του Τραπεζικού. Στόχος του βιβλίου είναι η διεύρυνση και ταυτόχρονα η εξειδίκευση των γνώσεων σε λογιστικά ζητήµατα που δεν καλύπτονται από τα µαθήµατα της γενικής λογιστικής.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις προτείνεται ένα λογιστικό σχέδιο για όλες τις δραστηριότητες, µε τη µικρότερη δυνατή παρέµβαση στη δοµή των λογαριασµών, όπως καθορίζονται από το ΕΓΛΣ.

Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποδεικνύεται ο τρόπος αντιµετώπισης των λογιστικών ιδιαιτεροτήτων µέσα από την ανάπτυξη ενός κατάλληλα διαρθρωµένου σχεδίου λογαριασµών.

Για τις τεχνικές-κατασκευαστικές επιχειρήσεις πραγµατοποιείται ανάπτυξη θεµάτων φορολογίας και κοστολόγησης και ανάλυση των λογαριασµών ιδιαίτερης σηµασίας για τον κλάδο.

Για τις τραπεζικές επιχειρήσεις γίνεται αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων τους και των λογιστικών εργασιών, καθώς και των οικονοµικών καταστάσεών τους, σύµφωνα µε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ, καθώς και σε στελέχη των λογιστηρίων των Ναυτιλιακών, Ξενοδοχειακών, Κατασκευαστικών και Τραπεζικών επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603519201
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2013
Σελίδες 448