Εικόνα από Εισαγωγές - εξαγωγές - ενδοκοινοτικές

Εισαγωγές - εξαγωγές - ενδοκοινοτικές

ISBN: 9786185312459
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η Επιστημονική Ομάδα της Astbooks, προχώρησε στην έκδοση το νέου βιβλίου με τίτλο "Εισαγωγές - Εξαγωγές - Ενδοκοινοτικές", το οποίο αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο λογιστή-φοροτεχνικό που εργάζεται είτε σε λογιστικό γραφείο, είτε σε εταιρικό λογιστήριο εισαγωγικής-εξαγωγικής επιχείρησης, ακόμη και εργαζόμενους σε εκτελωνιστικά γραφεία. Πρόκειται για ένα βιβλίο που αποτελείται από τρία μέρη ως κάτωθι: - Μέρος Α: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ Παρουσιάζονται διαδικασίες για την ορθή πραγματοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών με υποδείγματα εντύπων, όπου παρέχονται ορισμοί για την έννοια των εισαγωγών και εξαγωγών, για τη διασάφηση εξαγωγής, διαδικασίες για ειδικές περιπτώσεις εξαγωγών, ζητήματα τελωνειακής νομοθεσίας και λειτουργίας των εκτελωνιστικών γραφείων. - Μέρος Β: Φ.Π.Α. - ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ Περιλαμβάνεται όλη η σχετική νομοθεσία του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) που σχετίζεται με εισαγωγές, εξαγωγές και ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Ιδιαίτερα ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, η έννοια του τόπου παροχής υπηρεσιών, η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, ειδικές περιπτώσεις απαλλαγής ΦΠΑ, ειδικά καθεστώτα τελωνειακής αποθήκευσης, η τελωνειακή αποταμίευση, τριγωνικές συναλλαγές, INTRASTAT, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, συμπλήρωση εντύπων. - Μέρος Γ: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Περιλαμβάνεται όλη η σχετική νομοθεσία των ΕΛΠ (ν. 4308/2014) σχετικά με τον τρόπο και χρόνο έκδοσης των παραστατικών σε γενικές περιπτώσεις (διακίνηση, τιμολόγια, πιστωτικά, λιανική πώληση, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ηλεκτρονική τιμολόγηση), καθώς και σε ειδικά ζητήματα (τουριστικά πρακτορεία, συναλλαγές μέσω διαδικτύου, εξαγωγή τροφίμων κ.ά.). Τέλος, περιλαμβάνονται αριθμητικά παραδείγματα λογιστικών εγγραφών (λογαριασμοί τάξεως, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις-παραδόσεις με ή χωρίς μεταφορικό κόστος, εισαγωγή από Τρίτη Χώρα, λήψη υπηρεσίας από χώρα της Ε.Ε. κ.λπ.) Η εξαγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σημειώνει αξιοσημείωτη άνοδο, όπως προκύπτει από τη μελέτη για τη "Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα" που πραγματοποίησε για μία ακόμη χρονιά το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ για το διάστημα 2013-2017, τα αποτελέσματα της οποίας αποτελούν μία καθολική εικόνα αναφορικά με την εξωστρέφεια των ελληνικών περιφερειών. Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, επίδοση-ρεκόρ σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών το 2017 καθώς ανήλθαν στο ποσό των €28,5 δις. έναντι €25,2 δις. το 2016 με την αύξηση να ανέρχεται σε 13,3%, ήτοι €3,3 δις. Ωστόσο, στον αντίποδα αυτής της αύξησης σημειώθηκε εξίσου σημαντική αύξηση των εισαγωγών κατά €6,0 δις. (ήτοι 13,8%) καθώς αυτές ανήλθαν σε €49,1 δις. το 2017 έναντι €43,1 δις. το 2016, καθιστώντας ελλειμματικό και για το 2017 το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών ανερχόμενο σε €20,6 δις. έναντι €18,0 δις. το 2016, με τη αύξηση να διαμορφώνεται στα €2,6 δις. (ήτοι 14,5%). Όπως προκύπτει από τη μελέτη του ΣΕΒΕ, η αύξηση των εξαγωγών της χώρας οφείλεται στη σημαντική αύξηση της εξωστρέφειας των περισσότερων ελληνικών περιφερειών. Η αύξηση των πετρελαιοειδών κατά 30,2% είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρησή τους στην πρώτη θέση των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων. Τα τρόφιμα αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο κλάδο για την Ελλάδα καθώς οι εξαγωγές το 2017 ανήλθαν σε €4,9 δις. Σημαντική αύξηση σημείωσαν επίσης οι κλάδοι των χημικών και πλαστικών (12,3%), των μετάλλων (22,5%), της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (10,7%) και των μη μεταλλικών ορυκτών (3,6%). Η Ιταλία παρέμεινε ο σημαντικότερος εξαγωγικός προορισμός για την Ελλάδα το 2017 σε ποσοστό 10,7%. Η Γερμανία αποτελεί το 2ο πιο σημαντικό εξαγωγικό προορισμό για την Ελλάδα. Παράλληλα, οι εξαγωγές της Ελλάδας στην Τουρκία σημείωσαν αύξηση κατά 44,5%, η οποία αποτελεί τον 3ο σημαντικότερο εξαγωγικό προορισμό για τη χώρα, ενώ τέλος, τους 10 σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας συμπληρώνουν η Κύπρος (6,1%), η Βουλγαρία (4,7%), ο Λίβανος (4,4%), οι ΗΠΑ (3,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,9%), η Ρουμανία (3,0%) και η Γαλλία (2,7%). Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για το σύνολο του 2018 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 21.711,9 εκατ. ευρώ (25.326,9 εκατ. δολάρια) έναντι 21.473,5 εκατ. ευρώ (23.864,9 εκατ. δολάρια) του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.033,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,6% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 783,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1%. Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 55.129,8 εκατ. ευρώ (64.885,4 εκατ. δολάρια) έναντι 50.350,9 εκατ. ευρώ (56.607,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 9,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.107,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.896,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,2%. Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 33.417,9 εκατ. ευρώ (39.558,5 εκατ. δολάρια) έναντι 28.877,4 εκατ. ευρώ (32.742,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 15,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.141,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,7% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.112,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,6% Σε κάθε περίπτωση από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι εισαγωγές-εξαγωγές από και προς Τρίτες Χώρες αλλά και οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, καταλαμβάνουν έναν μεγάλο όγκο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών, καθιστώντας το νομικό και φορολογικό του πλαίσιο ιδιαίτερα επίκαιρο και σημαντικό.