Εικόνα από Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

ISBN: 9789603518709
Στην τρίτη έκδοσή του το βιβλίο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – FINANCIAL DERIVATIVES», πέραν της επέκτασης και επικαιροποίησης της παρουσίασης των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα για τους λόγους της ιλιγγιώδους ανάπτυξης των μεγεθών τους και για το ρόλο τους στις οικονομικές εξελίξεις, τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και διαχείριση της παγκόσμιας ρευστότητας και τη συμμετοχή τους στις χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο εξετάζει τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ως εργαλεία αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων, αλλά και ως επενδυτικά προϊόντα υψηλής μόχλευσης και απόδοσης. Επιπλέον, αναλύεται η συμμετοχή τους στη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων εξασφάλισης του κεφαλαίου (capital guarantee products).

Μετά από μια αναφορά στις εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό χώρο και στη συμβολή των παραγώγων σ΄ αυτές, παρουσιάζονται και αναλύονται, με τη χρήση πολλών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, όλες τις κατηγορίες των παραγώγων, με στόχο την κατανόησή τους από ειδικούς αλλά και από μη ειδικούς. Εξετάζονται τα δικαιώματα προαίρεσης (option contracts), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts), οι ανταλλαγές(swaps), τα προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts), εξειδικευμένα παράγωγα (caps, floors, collars, FRAs, κ.ο.κ ), καθώς και τα πιστωτικά παράγωγα (credit derivatives), τα οποία βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των οικονομικών εξελίξεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πιστωτικά παράγωγα, όπως οι ανταλλαγές αθέτησης (credit default swaps- CDS) ή τα collateralized debt obligations (CDOs) και σε έννοιες όπως πιστωτικό γεγονός (credit event) και ασφάλιστρο κινδύνου, που κυριαρχούν σήμερα στις αγορές και αποτελούν αντικείμενο έρευνας και ερμηνείας. Παράλληλα, εξετάζονται θέματα σχετιζόμενα με τη λειτουργία των παραγώγων, όπως οι προθεσμιακές τιμές συναλλάγματος, τα προθεσμιακά επιτόκια και οι ανοιχτές πωλήσεις (short selling).

Το βιβλίο αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για τους απασχολούμενους στον χρηματοοικονομικό χώρο (τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων κ.ο.κ.) που επιθυμούν να αποκτήσουν άμεση, σφαιρική και λειτουργική γνώση των προϊόντων αυτών.  Απευθύνεται επίσης σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε   ελεύθερους επαγγελματίες,  καθώς και σε επενδυτές. Τέλος αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές  σχετικών μαθημάτων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603518709
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2011
Σελίδες 448