Εικόνα από Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική

Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική

ISBN: 9789605713782
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ένας από τους κυριότερους κλάδους της Οικονομικής είναι η Δημόσια Οικονομική, αντικείμενο της οποίας είναι η οικονομική δραστηριότητα του Κράτους. Η έννοια του Κράτους στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνει την Κυβέρνηση, τα Υπουργεία, Δημοσίους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτήν, τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως κ.λπ. Ειδικότερα, αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής είναι η μελέτη των οικονομικών σκοπών και στόχων του κράτους καθώς και των μέσων που διαθέτει και χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση τους. Σήμερα στις κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, τον ανταγωνισμό στην αγορά και την επιχειρηματικότητα η οικονομική δραστηριότητα του κράτους έχει αναπτυχθεί σε ιδιαίτερα μεγάλη έκταση. Σε κράτη της Ευρώπης, Β. Αμερικής και στην Ιαπωνία οι δαπάνες του κράτους και οι ελεγχόμενοι από αυτό οργανισμοί αντιπροσωπεύουν περίπου το 40 με 45% του ΑΕΠ, οι φόροι κυμαίνονται στο 25-30% και τα δάνεια στο 20-25% της εθνικής αποταμίευσης. Παράλληλα το κράτος έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς όπως στις μεταφορές, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη νοσοκομειακή περίθαλψη, στη διύλιση πετρελαίου κλπ. Την ίδια στιγμή το κράτος παρεμβαίνει στην οικονομία με πολλούς τρόπους όπως ρυθμίσεις μισθών, ελέγχους στις τιμές, μεταρρυθμίσεις σε διαφορετικούς θεσμούς κατέχοντας κυρίαρχο ρόλο στην οικονομία. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις του δημοσιο-οικονομικού τομέα έχουν σημαντικές οικονομικές επιδράσεις και στον ιδιωτικο-οικονομικό τομέα, επιδράσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο έρευνας της Δημόσιας Οικονομικής. Αυτόματα δημιουργούνται ερωτήματα γιατί το κράτος προβαίνει σε δαπάνες, επιβάλει φόρους, συνάπτει δάνεια, ιδρύει ή και καταργεί δημόσιες επιχειρήσεις, γιατί επεμβαίνει στην οικονομία με τα πολλά μέσα που έχει στη διάθεσή του και ποιοι είναι οι σκοποί και στόχοι του καθώς επίσης ποιος αποφασίζει γι αυτούς και πως θα υλοποιηθούν αυτοί.