Εικόνα από Εισαγωγή στη διοίκηση της παραγωγής

Εισαγωγή στη διοίκηση της παραγωγής

Συγγραφέας: Αδαμίδης Εμμανουήλ
ISBN: 9789601610825
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια απόπειρα εννοιολογικής και ολιστικής προσέγγισης του γνωστικού αντικειμένου της Διοίκησης της Παραγωγής σε εισαγωγικό επίπεδο.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το κείμενο διαρθρώνεται σε τρία βασικά μέρη: Το πρώτο μέρος στοχεύει στο να γνωρίσει στον αναγνώστη το φυσικό/λειτουργικό σύστημα παραγωγής παρουσιάζοντας τους διαφορετικούς τύπους των διαδικασιών παραγωγής και τις σχέσεις τους με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των αγορών. Η παρουσίαση των διαφόρων προσεγγίσεων της χωροταξικής διάταξης των διαδικασιών, που ακολουθεί, βοηθάει περισσότερο στην κατανόηση του φυσικού συστήματος παραγωγής και των αποφάσεων σχεδιαστικού χαρακτήρα που σχετίζονται με αυτό. Το δεύτερο μέρος στοχεύει στην κατανόηση των διοικητικών αποφάσεων του προγραμματισμού και του ελέγχου της παραγωγής και των σχέσεών τους με τη συνολική στρατηγική της επιχείρησης. Παρουσιάζονται η συνολική διαδικασία του προγραμματισμού και του ελέγχου, μερικές βασικές έννοιες της διαχείρισης αποθεμάτων καθώς και τα MRP, JIT και OPT όχι ως συστήματα ελέγχου της παραγωγής, αλλά ως συνολικές ολοκληρωμένες λύσεις στο πρόβλημα της διοίκησης της παραγωγής σε λειτουργικό επίπεδο. Οι βασικές έννοιες της αξιοπιστίας και συντήρησης πλαισιώνουν την ενότητα αυτή. Το τρίτο μέρος, αρχικά, αποτελεί μια εισαγωγή στα συστήματα μέτρησης της απόδοσης ως βασικού στοιχείου της διαδικασίας βελτίωσης της παραγωγής και ως καθοριστικού παράγοντα της ενσωμάτωσης της παραγωγής στη συνολική στρατηγική της επιχείρησης. Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζονται έννοιες και αρχές της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στο εργοστάσιο.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789601610825
Εκδότης Πατάκης
Έτος έκδοσης 2004
Σελίδες 240