Εικόνα από Εισαγωγή στη στατιστική

Εισαγωγή στη στατιστική

ISBN: 9789609495295
Στο βιβλίο Εισαγωγή στη στατιστική παρουσιάζονται βασικές στατιστικές έννοιες και μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης, με παραδείγματα και εφαρμογές σε...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στο βιβλίο Εισαγωγή στη στατιστική παρουσιάζονται βασικές στατιστικές έννοιες και μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης, με παραδείγματα και εφαρμογές σε διάφορα επιστημονικά πεδία, είναι μία πρώτη σειρά μαθημάτων στη Στατιστική κυρίως για τους φοιτητές των Οικονομικών τμημάτων του Τ.Ε.Ι και ιδιαίτερα του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα θέματα αναπτύσσονται χωρίς περίπλοκες μαθηματικές αποδείξεις, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση και η εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις στα Μαθηματικά. Σε ορισμένες εφαρμογές, στις οποίες είναι απαραίτητη η χρήση λογισμικού, συνδυάζεται η θεωρία με την εφαρμογή του στατιστικού προγράμματος Minitab. Η ύλη του βιβλίου καλύπτει τις βασικές τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης και είναι οργανωμένη σε 12 κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο έχουν συμπεριληφθεί ασκήσεις για την καλύτερη εμπέδωση της θεωρίας. Τα κεφάλαια 1 και 2 αναφέρονται στην Περιγραφική Στατιστική. Τα κεφάλαια 3, 4 και 5 αποτελούν μία εισαγωγή στη Θεωρία πιθανοτήτων και στις θεωρητικές κατανομές. Στα κεφάλαια 6 και 7 αναπτύσσονται οι κύριες αρχές της Επαγωγικής Στατιστικής και στο κεφάλαιο 8 βασικές αρχές της δειγματοληψίας. Στα κεφάλαια 9 και 10 παρουσιάζονται οι τεχνικές της ανάλυσης παλινδρόμησης. Το κεφάλαιο 11 πραγματεύεται την ανάλυση χρονοσειρών, και το κεφάλαιο 12 αναφέρεται στους αριθμοδείκτες. Ελπίζουμε το βιβλίο να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές των οικονομικών σχολών και για όσους εφαρμόζουν στατιστική ανάλυση σε διάφορα πεδία.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609495295
Εκδότης Δίσιγμα
Έτος έκδοσης 2013
Σελίδες 500