Εικόνα από Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική

Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική

ISBN: 9786188337039
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αρχίσουν τη μελέτη της Χρηματοοικονομικής λογιστικής. Αναπτύσσονται και επεξηγούνται έννοιές της με τρόπο ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί σε εισαγωγικό επίπεδο με τα θέματα που πραγματεύεται η επιστήμη της Λογιστικής. Ενημερωμένο με τους νέους κώδικες φορολογίας εισοδήματος και φορολογικής διαδικασίας, καθώς και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία καταρτίζονται οι λογιστικές καταστάσεις. Παρουσιάζονται τα είδη Λογαριασμών, αναλύεται η λειτουργία τους και παραθέτονται ημερολογιακές εγγραφές. Παρουσιάζονται τα λογιστικά σφάλματα, τα λογιστικά συστήματα, οι οικονομικές καταστάσεις και δίνεται πληθώρα παραδειγμάτων και ασκήσεων σχετικές με τα περιεχόμενα του βιβλίου.