Εικόνα από Εισαγωγή στην επεξεργασία σωμάτων κειμένων

Εισαγωγή στην επεξεργασία σωμάτων κειμένων

Συγγραφέας: Φραντζή Κατερίνα
ISBN: 9789605080303
Στόχος του βιβλίου είναι να εισάγει τον αναγνώστη στην υπολογιστική επεξεργασία σωμάτων κειμένων. Μπορεί να διαβαστεί από οποιονδήποτε θέλει να...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στόχος του βιβλίου είναι να εισάγει τον αναγνώστη στην υπολογιστική επεξεργασία σωμάτων κειμένων. Μπορεί να διαβαστεί από οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με τις εφαρμογές της επεξεργασίας σωμάτων κειμένων, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου με ενδιαφέρον για τη γλώσσα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να φτιάξει μόνος του εργαλεία της μελέτης του, ώστε αυτά να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του. Γίνεται έτσι εισαγωγή στα σώματα κειμένων και ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των κανονικών εκφράσεων, σημαντικότατου εργαλείου για την επεξεργασία τους. Έπεται εξοικείωση με το λειτουργικό σύστημα Linux, περιβάλλον στο οποίο, ανεξάρτητα από το επιστημονικό του υπόβαθρο, ο ερευνητής εύκολα μπορεί να εφαρμόσει την επεξεργασία σωμάτων κειμένων στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα. Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Σώματα Κειμένων Μελέτη της Γλώσσας με Σώματα Κειμένων Επισημείωση Σωμάτων Κειμένων Σώματα Κειμένων και Λέξεις Σώματα Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας 3. Κανονικές Εκφράσεις Εισαγωγή Μια πρώτη Εφαρμογή Σύνταξη των Κανονικών Εκφράσεων Κανονικές Εκφράσεις και Αντικαταστάσεις Γλωσσολογικές Εφαρμογές Κανονικές Εκφράσεις και Αυτόματα Πεπερασμένων Καταστάσεων 4. Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων στο Linux Το Λειοτυργικό Σϋστημα Linux Το Περιβάλλον του Linux Βασικές Λειτουργίες στο Linux Λίστες Συχνοτήτων Οι Κανονικές Εκφράσεις στο Linux Βιβλιογραφία

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605080303
Εκδότης Ίων
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 240