Εικόνα από Εισαγωγή στην Οικονομετρία με τη χρήση του λογισμικού EViews

Εισαγωγή στην Οικονομετρία με τη χρήση του λογισμικού EViews

ISBN: 9789604615445
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας για το αντικείμενο της Οικονομετρίας λόγω της ραγδαίας εξέλιξής της με νέες τεχνικές και τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που έδωσαν καινούργια προοπτική στον τομέα της οικονομετρικής μεθοδολογίας. Η Οικονομετρία –η οποία αποτελεί σύνθεση των μαθηματικών, της στατιστικής και της οικονομικής θεωρίας– αποσκοπεί στην ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών οικονομικών δεδομένων προκειμένου να εκτιμηθούν διάφορες οικονομικές σχέσεις, να ελεγχθεί η ορθότητα της οικονομικής θεωρίας και να γίνουν προβλέψεις ως προς την εξέλιξη των οικονομικών φαινομένων.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό συνδυάζει τη βασική θεωρία της Οικονομετρίας με παραδείγματα και οδηγίες για τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου EViews. Στα δέκα κεφάλαια και τα τέσσερα παραρτήματα του βιβλίου αναλύονται σημαντικά θέματα της Οικονομετρίας, όπως είναι η μέθοδος κατασκευής ενός οικονομετρικού υποδείγματος, οι διαγνωστικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι εξειδίκευσης, τα υποδείγματα με υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητα (ARCH), καθώς και οι έλεγχοι σταθερότητας. Σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνονται λυμένες ασκήσεις με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου EViews και σχολιάζονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων σύμφωνα με τη θεωρία που έχει παρουσιαστεί μέχρι το συγκεκριμένο σημείο του βιβλίου.

Συμπερασματικά, το βιβλίο παρέχει στους φοιτητές Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Σχολών τη δυνατότητα να κατανοήσουν την οικονομική θεωρία καθώς και τις σύγχρονες οικονομετρικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται διεθνώς σε οικονομετρικές εφαρμογές λογισμικού όπως το EViews.


Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604615445
Εκδότης Κλειδάριθμος
Έτος έκδοσης 2013
Σελίδες 382