Εικόνα από Εκπαιδευτική έρευνα

Εκπαιδευτική έρευνα

ISBN: 9786185036300
Όπως η ένατη έκδοση, έτσι και η δέκατη αντανακλά έναν συνδυασμό εισερχόμενων πληροφοριών που είτε επιζητήθηκαν είτε όχι. Το βιβλίο «Εκπαιδευτική έρευνα» έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για να χρησιμοποιηθεί στο εισαγωγικό μάθημα της εκπαιδευτικής έρευνας, που είναι βασικό σε πολλά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Επειδή, ωστόσο, ο τρόπος που καλύπτεται η θεματολογία του είναι αναλυτικός, μπορεί εύκολα να καλύψει τις ανάγκες προπτυχιακού αλλά και μεταπτυχιακού μαθήματος.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο είναι βασισμένο στην πεποίθηση ότι ένα εισαγωγικό μάθημα στην έρευνα πρέπει να είναι προσανατολισμένο περισσότερο στις δεξιότητες και στην εφαρμογή παρά στη θεωρία.

Οι συγγραφείς επιδιώκουν μια ρεαλιστική προσέγγιση, που δίνει έμφαση όχι μόνο στις γνώσεις τις οποίες θα αποκτήσει ο φοιτητής, αλλά και σε όσα θα μπορεί να κάνει με τις γνώσεις αυτές.

Έτσι, στην παρούσα έκδοση, ο φοιτητής παρακολουθεί και μαθαίνει να εφαρμόζει τα βασικά βήματα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αρχικά γίνεται συζήτηση για την εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου στην εκπαίδευση και για τους ηθικούς προβληματισμούς που επηρεάζουν τη διεξαγωγή κάθε εκπαιδευτικής έρευνας.

Ο φοιτητής μαθαίνει πώς να εντοπίζει ένα ερευνητικό πρόβλημα και να διατυπώνει υποθέσεις, πώς να κάνει μια ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, να αναπτύσσει ένα σχέδιο έρευνας, να επιλέγει δείγματα και όργανα μέτρησης.

Ακολουθεί περιγραφή και συζήτηση σχετικά με τις διάφορες μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, αλλά και σχετικά με τις στατιστικές προσεγγίσεις, την ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων.

Αναλύονται επίσης οι προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν μικτές μεθόδους καθώς και η έρευνα δράσης.

Τέλος, το βιβλίο εστιάζεται στη σύνταξη αλλά και στην αξιολόγηση μιας ερευνητικής αναφοράς.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185036300
Εκδότης Προπομπός
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 672