Εικόνα από Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Ν. 4469/2017)

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Ν. 4469/2017)

ISBN: 9789605687496
Κατ’ άρθρο ερμηνεία του βασικού Ν. 4469/2017: Αιτιολογική έκθεση του Ν. 4469/2017: Σχετικά λοιπά νομοθετικά κείμενα
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ο Ν. 4469/2017 κατά την Αιτιολογική του Έκθεση εισάγει για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη μία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, εξαιτίας της οξύτατης και χρονικά μακράς οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Στο ανά χείρας πόνημα επιχειρείται ερμηνεία του νέου νόμου με παράθεση στο τέλος και υπό τον τίτλο "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ" των σχετικών νομοθετικών κειμένων. Ειδικά τονίζεται ότι λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που διέρρευσε από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου και μέχρι την έκδοση του ανά χείρας βιβλίου δεν υπάρχει ακόμη δημοσιευμένη νομολογία των δικαστηρίων, η οποία γενικώς εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη γιατί η προσφυγή στο δικαστήριο, ενόψει της διατάξεως του άρθ. 12 του νέου νόμου, δεν είναι υποχρεωτική παρά μόνο στην περίπτωση που κάποιος νομιμοποιούμενος επιθυμεί την επικύρωση από το δικαστήριο της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών ώστε η σύμβαση αυτή να αποκτήσει ισχύ εκτελεστού τίτλου.