Εικόνα από Ελληνική τουριστική ανάπτυξη -- Χαρακτηριστικά, διερευνήσεις, προτάσεις

Ελληνική τουριστική ανάπτυξη -- Χαρακτηριστικά, διερευνήσεις, προτάσεις

Συγγραφέας: Τσάρτας Πάρις
ISBN: 9789602186893
Μια εμπεριστατωμένη μελέτη της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης από τη μεταπολεμική περίοδο ως τις μέρες μας. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος με κεφαλαιώδη συμβολή στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να δώσει μια διεπιστημονική (ιστορική, κοινωνιολογική κλπ.) διάσταση στην προσέγγιση της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης (από τη μεταπολεμική περίοδο ως τις μέρες μας) και να αναδείξει τον σημαντικό πλούτο της βιβλιογραφίας (συχνά ελάχιστα γνωστής) των τελευταίων 50 ετών. Εξετάζονται επίσης σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφήμιση, την ανάπτυξη, τα κίνητρα και την τουριστική πολιτική, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που μπορούν να αποτελέσουν πεδίο άλλων ερευνητικών προσεγγίσεων στο μέλλον. Πίνακες και στατιστικά στοιχεία, πολύτιμα για το μελετητή, και μια ενημερωμένη βιβλιογραφία, ξενόγλωσση και ελληνόγλωσση, εμπλουτίζουν το βιβλίο καθιστώντας το ένα πολύτιμο εργαλείο για το φοιτητή, τον ερευνητή αλλά και τον απλό αναγνώστη που ενδιαφέρεται για τη μελέτη της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα εξετάζονται: - Η διαμόρφωση των προτύπων ανάπτυξης και των τουριστικών υποδομών στην Ελλάδα. - Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος "Ελλάδα". - Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση. - Οι κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. - Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και η αμφισβήτηση του κυρίαρχου προτύπου τουρισμού ως κίνητρα για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού. - Η πορεία του ελληνικού τουρισμού στον 21ο αιώνα: Τα κρίσιμα πεδία ανάπτυξης και προτάσεις πολιτικής.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789602186893
Εκδότης Κριτική
Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες 340