Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Συγγραφέας: Σγουρινάκης Νίκος
ISBN: 9789606226311
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στην παρούσα 2η έκδοση του βιβλίου Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στη σειρά της Ελληνικής Νομοθεσίας με εύχρηστο και πρακτικό σχήμα, επιχειρείται μία ευσύνοπτη ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4308/2014. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι έννοιες που αφορούν στα λογιστικά αρχεία, στα λογιστικά στοιχεία, στο ηλεκτρονικό αλλά και στο απλοποιημένο τιμολόγιο, στους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στην εύλογη αξία και στην καθαρή θέση, στις οντότητες, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.ά. Περιλαμβάνονται, επίσης, ο νόμος, τα παραρτήματά του (Υποδείγματα ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Σχέδιο λογαριασμών, Σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι Ορισμοί των εννοιών του νόμου), καθώς και η Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του, η Πολ. 1003/31.12.2014 και η Πολ. 1002/5.1.2015. Επιπλέον, η ύλη εμπλουτίστηκε με παραδείγματα που αναφέρονται στο κλείσιμο των βιβλίων και στη διάθεση των κερδών. Στόχος της νέας αυτής έκδοσης είναι να παρέχει κάθε δυνατότητα κατανόησης και αντίληψης του λογιστικού πλαισίου των ελληνικών λογιστικών προτύπων στον αναγνώστη, για την ορθή αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων του χώρου. Συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο και αποτελεί αναμφισβήτητα ένα χρήσιμο εργαλείο για τους λογιστές φοροτεχνικούς, φορολογικούς συμβούλους, νομικούς και επιχειρηματίες που επιθυμούν εύκολα και γρήγορα να συμβουλευτούν τον οικείο νόμο και τις σχετικές με αυτόν διατάξεις.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606226311
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 440