Εικόνα από Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) - Θεωρία και Πράξη

Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) - Θεωρία και Πράξη

ISBN: 9786188314429
Στο βιβλίο γίνεται ανάλυση της νομοθεσίας και των ερμηνευτικών εγκυκλίων, καθώς των Οδηγιών του Ο.Ο.Σ.Α που αφορούν τις « Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) » Επίσης η ανάλυση, συνοδεύεται με αρκετά παραδείγματα και « Υπόδειγμα φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών»  Τέλος υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο, σχετικά με τα σημαντικά θέματα που αφορούν τον λογιστή / φοροτεχνικό, όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις και την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων .
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Θέματα του βιβλίου :

 1.          Η αρχή των ίσων αποστάσεων (Α.Τ.Ι.Α.) ως κυρίαρχος κανόνας     
 2.          Έννοια και ορισμός συνδεδεμένων προσώπων        
 3.          Η αναγκαιότητα της «Συγκριτικής Ανάλυσης»
 4.          Μέθοδοι τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών    
 5.          Υπόχρεοι τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών   
 6.          Κατηγορίες συναλλαγών προς τεκμηρίωση  
 7.          Διαδικασία τεκμηρίωσης και γνωστοποίησης ενδοομιλικών συναλλαγών  
 8.          Προθεσμίες κατάρτισης φάκελου τεκμηρίωσης & υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών  
 9.          Πρόστιμα - κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί ενδοομιλικών συναλλαγών     
 10.        Πεδία εντύπου Ε3 και εντύπου Ν που σχετίζονται με τα συνδεδεμένα πρόσωπα και τις ενδοομιλικές συναλλαγές    
 11.        Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA – Advance Pricing Arrangement)     
 12.        Υποκεφαλαιοδότηση και τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων           
 13.        Έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές
 14.        Σύνοψη - τι αφορά το λογιστή / φοροτεχνικό.          

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188314429
Εκδότης Ριολος
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 600