Εικόνα από Επικοινωνία Ανθρώπινη -- επιχειρησιακή: Θεωρία και εφαρμογές

Επικοινωνία Ανθρώπινη -- επιχειρησιακή: Θεωρία και εφαρμογές

ISBN: 9789601214085
Η διαδικασία της επικοινωνίας απαιτεί την ύπαρξη δύο τουλάχιστον προσώπων, δηλαδή τον αποστολέα του μηνύματος και τον αποδέκτη αυτού. Κατά την επικοινωνία ο αποστολέας ή η πηγή του μηνύματος αποφασίζει για τη φύση του μηνύματος και σε ποιον θα απευθυνθεί. Το μήνυμα κωδικοποιείται, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητό ή χρήσιμο στον αποδέκτη. Η κωδικοποίηση γίνεται από τον αποστολέα του μηνύματος. Το κανάλι είναι το μέσο ή μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται από τον αποστολέα για τη μετάδοση του μηνύματος. Η αποκωδικοποίηση γίνεται από τον αποδέκτη, ο οποίος αντιλαμβάνεται με βάση τα δικά του κριτήρια μέρος του μηνύματος ή ενδεχομένως και ολόκληρο το μήνυμα. Η αναπληροφόρηση είναι η απάντηση στο μήνυμα και μπορεί να πάρει πολλές μορφές ανάλογα με την περίπτωση της επικοινωνίας. Αν π.χ. η επικοινωνία έχει ως σκοπό τη διαφήμιση και πώληση των προϊόντων της επιχείρησης, η επιτυχία της επικοινωνίας προκύπτει από το feedback (αναπληροφόρηση) της επικοινωνίας, το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αγορά των προϊόντων από αυτούς που συμμετείχαν στην επικοινωνία ως αποδέκτες αυτής.978-960-12-1408-5
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789601214085
Εκδότης University Studio Press
Έτος έκδοσης 2005
Σελίδες 299