Εικόνα από Επικοινωνιακή πολιτική και τηλεοπτική αγορά -- Μηχανισμοί επίτευξη ποιοτικού τηλεοπτικού προγράμματος

Επικοινωνιακή πολιτική και τηλεοπτική αγορά -- Μηχανισμοί επίτευξη ποιοτικού τηλεοπτικού προγράμματος

Συγγραφέας: Τσουρβάκας Γιώργος
ISBN: 9789601214795
Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έχει παρατηρηθεί μια αληθινή επανάσταση στο χώρο των επικοινωνιών και ειδικότερα στο χώρο των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής επικοινωνίας. Καταλυτικοί παράγοντες σ' αυτήν την αλλαγή υπήρξαν η μετάβαση από το καθεστώς του κρατικού μονοπωλίου στην απελευθέρωση των αγορών και η δημιουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών. (. . .) Τίθεται, λοιπόν, το εξής ερώτημα: σε αυτό το νέο επικοινωνιακό περιβάλλον μπορούν τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια να έχουν ένα πρόγραμμα με δημόσια ευθύνη, που να είναι παράλληλα οικονομικά αποτελεσματικό για την επιβίωσή τους; (. . .) Η παρούσα μελέτη, αφού αναλύσει το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο και επισημάνει τα προβλήματα που δεν λύνει η εφαρμογή του, προτείνει δύο εναλλακτικά θεσμικά εργαλεία, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας αποτελεσματικότερης ευρωπαϊκής επικοινωνιακής πολιτικής για την ιδιωτική τηλεοπτική αγορά. Σκοπός είναι η ταυτόχρονη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των τηλεοπτικών καναλιών και η ύπαρξη τηλεοπτικού προγράμματος με ποιοτικό περιεχόμενο.
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789601214795
Εκδότης University Studio Press
Έτος έκδοσης 2006
Σελίδες 68