Εικόνα από Επιχειρησιακή Αναλυτική & Ποσοτικά Υποδείγματα Μάρκετινγκ & Διαδικτύου

Λυπούμαστε - το προϊόν αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Επιχειρησιακή Αναλυτική & Ποσοτικά Υποδείγματα Μάρκετινγκ & Διαδικτύου

ISBN: 9786185131388
Αντικείμενο του βιβλίου είναι η ανάλυση δεδομένων και η ανάπτυξη περιγραφικών και προβλεπτικών ποσοτικών υποδειγμάτων και μοντέλων βελτιστοποίησης στον ευρύτερο τομέα της επιχειρησιακής αναλυτικής, του μάρκετινγκ και της διοίκησης αγορών στο διαδίκτυο.

Σύνοψη

Στόχος του βιβλίου είναι να παράσχει στον αναγνώστη τις γνώσεις που απαιτούνται για να σχεδιάσει και να αναπτύξει μοντέλα και να χρησιμοποιήσει εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, μεθόδους βελτιστοποίησης, εργαλεία προγνωστικής ανάλυσης και συσχέτισης και μεθόδους εξόρυξης γνώσης.

 

Το βιβλίο αποτελείται από εννέα κεφάλαια. Η δομή του ακολουθεί μια λογική προσέγγιση, από το πρώτο προς το τελευταίο κεφάλαιο, προκειμένου να επιτευχθεί μια προοδευτική κατανόηση της θεωρίας και των επιμέρους εννοιών και μεθόδων, ωστόσο, κάθε κεφάλαιο είναι σχετικά αυτόνομο και μπορεί να μελετηθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα των υπολοίπων.

 

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχολών διοίκησης επιχειρήσεων και γενικότερα σε φοιτητές συναφών κλάδων των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών. Παράλληλα, απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν, να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σχετικά με εργαλεία επιχειρησιακής αναλυτικής και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πρακτική εφαρμογή μοντέλων στη λήψη αποφάσεων.

 

Περιλαμβάνει:

•Χρονολογικές σειρές και προβλέψεις ζήτησης.

•Σχεδιασμός πειραμάτων.

•Κλασσικά μοντέλα παλινδρόμησης αλλά και προηγμένα οικονομετρικά υποδείγματα.

•Υποδείγματα συμπεριφοράς καταναλωτών.

•Υποδείγματα προσδιορισμού προτιμήσεων.

•Μέτρηση διαφόρων δεικτών για την παρακολούθηση της κίνησης σε ιστοσελίδες και την μέτρηση της απόδοσης μετατροπής.

•Μοντέλα ομαδοποίησης πελατών και κατάτμησης της αγοράς.

•Μοντέλα κατηγοριοποίησης και εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης.

•Καμπύλες ζήτησης, ελαστικότητα τιμών, τιμολόγηση και εκπτώσεις.

•Μοντέλα για τον βέλτιστο σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

•Μοντέλα για βελτιστοποίηση της προσφερόμενης ποικιλίας.

•Στρατηγικές αγορών για εποχιακά προϊόντα.

•Ανάλυση της δομής και της εξέλιξης των κοινωνικών δικτύων.

•Αναλυτική κειμένων και εξόρυξη γνώσης από κείμενα.

•Ανάλυση συναισθήματος (sentimentanalysis) σε δεδομένα από το διαδίκτυο.

•Συστήματα συστάσεων χρησιμοποιώντας μεθόδους συνεργατικού φιλτραρίσματος.

•Μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής διαφήμισης.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185131388
Εκδότης Rosili
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 312