Επιχειρηματικές ασφαλίσεις πυρός και διακοπής εργασιών

Συγγραφέας: Κώτσαλος Αλέξης
ISBN: 9789606271090
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το underwriting, τη διαμεσολάβηση και τη διαχείριση μεγάλων επιχειρηματικών κινδύνων
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η ασφάλιση επιχειρηματικών κινδύνων αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Οι κίνδυνοι Πυρκαγιάς & Διακοπής Εργασιών, Φυσικών Φαινομένων και Κλιματικής Αλλαγής, εξακολουθούν να είναι τα τελευταία χρόνια -και στην Ελλάδα- στην κορυφή της λίστας των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες που γίνονται τακτικά σε υπεύθυνους των επιχειρήσεων. Η διαδικασία του εντοπισμού των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση και της διαχείρισης αυτών μέσω του θεσμού της ασφάλισης, απαιτεί ειδικές τεχνικές και ασφαλιστικές γνώσεις που οι επαγγελματίες του χώρου πρέπει να διαθέτουν, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στην κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν και να παρέχουν σωστή και ολοκληρωμένη επαγγελματική συμβουλή. Ο συγγραφέας, έμπειρος επαγγελματίας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, μας παραδίδει ένα σύγχρονο βιβλίο απόλυτα προσαρμοσμένο και συμβατό με την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο συγκεντρώνει την πολύτιμη εμπειρία του και παρουσιάζει με τρόπο κατανοητό ολοκληρωμένη γνώση πάνω σε ερμηνείες εννοιών, όρων συμβολαίων και ασφαλιστικών καλύψεων, σε θέματα πρόληψης ζημιών και διαχείρισης κινδύνων, underwriting, ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διευθετήσεων κ.ά. Απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, υπεύθυνους ανάληψης κινδύνων και ζημιών, στελέχη επιχειρήσεων, risk managers, που χειρίζονται σύνθετα ασφαλιστικά θέματα ή που επιθυμούν να επενδύσουν σε εξειδικευμένη γνώση, και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια τους, προκειμένου να μπορούν να πετύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606271090
Εκδότης iWrite.gr
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 412