Εικόνα από Έρευνα Marketing

Έρευνα Marketing

Συγγραφέας: Πετράκης Μιχάλης
ISBN: 9789603518754
Το βιβλίο αυτό, συνδυάζοντας τη μεθοδική ακαδημαϊκή προσέγγιση με τον απλό και κατανοητό λόγο, έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στον παραγωγό και...
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό, συνδυάζοντας τη μεθοδική ακαδημαϊκή προσέγγιση με τον απλό και κατανοητό λόγο, έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στον παραγωγό και τον πελάτη, προσφέροντας την αναγκαία πρακτική γνώση για την οργάνωση μιας επιχειρησιακής έρευνας αγοράς. Τεχνικές επαφής, δομημένες ή αδόμητες προσεγγίσεις, σύνταξη ερωτηματολογίου, τεχνικές δειγματοληψίας, μελέτη των κινήτρων και της συμπεριφοράς του καταναλωτή, οργάνωση και εκτέλεση μιας ποιοτικής έρευνας αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της έρευνας αγοράς, τα οποία πραγματεύεται το βιβλίο. Στη νέα, τρίτη έκδοση του βιβλίου, ο συγγραφέας επεξηγεί με κατανοητό και κριτικά τεκμηριωμένο τρόπο την πραγματοποίηση μιας έρευνας αγοράς-project. Ο ερευνητικός σχεδιασμός αναπτύσσεται με λεπτομέρειες και παραδείγματα από την αρχή ως το τέλος, καλύπτοντας απόλυτα τόσο τον καθηγητή όσο και τον μαθητή στο μάθημα 'Σχέδιο Έρευνας' το οποίο διδάσκεται υποχρεωτικά στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603518754
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2011
Σελίδες 442